Meer betaalbare woningen in Waterfront voor Harderwijker starters

D66 vindt dat er in de derde fase van het Waterfront 52 extra woningen gebouwd kunnen worden. Wanneer we minder vasthouden aan parkeerplekken voor bewoners als exacte wetenschap, maar de openbare ruimte als leefruimte gaan gebruiken, blijft het Waterfront een leefbare wijk. Dat is de strekking van onze bijdrage in het debat over de nieuw te bouwen woningen in Waterfront fase 3, dat donderdagavond in de gemeenteraad werd gevoerd. ‘Niet de parkeerplaats, maar de woning is leidend’, aldus fractievoorzitter Martijn Pijnenburg.

Het debat was aangevraagd door de D66-fractie, omdat dit soort elementaire keuzes publiekelijk moeten worden bepaald, en niet in de achterkamers. En er zijn ook behoorlijke keuzes te maken. Het debat richtte zich op de balans tussen woningbouwprogramma en leefbaarheid: blijft de nieuwe buurt even leefbaar als we er 52 woningen aan toevoegen?

Onze debatbijdrage lees je hier. In de tweede termijn, waarin wordt gereageerd op de andere fracties, lanceerden we nog een aantal ideeën voor verbeterde bereikbaarheid van Waterfront fase 3. Wanneer we voor innovatieve vervoersoplossingen kiezen, is het geen probleem om de parkeernorm verder te verlagen. Onze ideeën zijn een OV-hub tussen N302 en de Harder en meer werken met deelauto’s, bijvoorbeeld door een coöperatie op te richten.

Voorzitter,

Afgelopen dinsdag zijn we in een extra commissie Ruimte bijgepraat over de Harderwijker woningmarkt, die steeds verder onder druk komt te staan. De Stentor vatte het bondig samen: ‘Jongeren keren Harderwijk de rug toe: dringende behoefte aan betaalbare woonruimte.’

In dit licht bespreken we vanavond met elkaar wat we nu willen met de betaalbare woningen in het Waterfront, waarbij de keuze tussen een basisvariant met 321 betaalbare woningen en een plusvariant met 373 betaalbare woningen wordt neergelegd.

Als D66-fractie hebben we om een debat gevraagd, zodat de keuze voor een basis- of plusvariant niet wordt afgestemd in de achterkamers, maar hier, in het publieke debat, waar dit soort elementaire keuzes thuishoren. Voor ons is het bouwen an sich geen discussiepunt, maar de leefbaarheid in de nieuw te ontwikkelen wijk wel. Deze zou onder druk komen te staan door de bouwvolumes te vergroten, aldus het college tijdens de commissiebehandeling.

Wat D66 betreft hoeft de leefbaarheid niet in het geding te zijn, als we ons niet blindstaren op parkeernormen in nieuw te bouwen stadsdelen. We hebben een verandering van denken en doen nodig. Die plusvariant moet er wat ons betreft gewoon komen, ten goede van 50 extra plekken voor onze starters op de woningmarkt. En we hadden van het college, na herhaalde oproepen van de raad, meer ambitie verwacht om deze kans aan te grijpen. Met het risico gras voor de voeten weg te maaien van de oorspronkelijke indieners van het amendement: hoe kijken de andere fracties nu, een jaar later, naar de uitvoering van het amendement door het college?

Afgelopen week las ik het boek ‘Het recht van de snelste. Hoe ons verkeer steeds asocialer werd’ van journalist Thalia Verkade en fietsprofessor Marco te Brömmelstroet. Centraal in dit boek – een aanrader voor alle verkeerswoordvoerders in onze raad – is dat hoe we ons verplaatsen enorme invloed heeft op de inrichting van onze straten, onze steden én onze samenleving. De auto is de heilige koe en alle andere vormen van verkeer, die een stuk socialer zijn en meer ruimte laten voor de ander, worden pas later in de planvorming betrokken. Zo ook in het Waterfront fase III. College, waarom is er niet meer gedaan met de mogelijkheden die OV-oplossingen kunnen bieden in dit project?

Als we iets kunnen leren van dit boek, is het wel dat we onze publieke ruimte de afgelopen honderd jaar te veel als verkeersruimte zijn gaan zien. De stad wordt als meetkundige waarheid gezien, terwijl wíj het zijn die de stad maken. De mensen die er wonen, de sociale samenhang, die is het allerbelangrijkst en raakt ondergesneeuwd als we te veel kijken naar structuren, exacte regels en heilige CROW-normen.

Voorzitter, wat D66 betreft gaan we voor de plusvariant en bouwen we de noodzakelijke woningen om meer starters in Harderwijk aan een woning te helpen. Het is onze allerbelangrijkste opgave voor de komende jaren en we kunnen deze kans aan de rand van de stad niet laten schieten. Die 50 extra woningen, voorzitter, moeten hier wat D66 betreft komen. In de tweede termijn ga ik in op onze oplossing voor het afwijken van de parkeernorm.