Zorg, gezondheid en sport

Wanneer het inwoners niet lukt om op eigen kracht een woning te vinden, kunnen zij in sommige gevallen in aanmerking komen voor een woonurgentie. D66 stelde vragen over de toegankelijkheid van deze urgentieprocedure.

D66 stelde schriftelijke vragen aan het college over seksueel geweld tegen kinderen. Wat kan de gemeente doen om dat te voorkomen en stoppen?

De energiecrisis en hoge inflatie raken ons allemaal. Ook onze maatschappelijke organisaties. Voor D66 aanleiding om een onderzoek te starten naar de gevolgen voor Gorcumse organisaties.

Op 29 september vergaderde de gemeenteraad. D66 sloeg drie vliegen in één klap. Als mede-indiener werkten we aan de oprichting van een energienoodfonds, de verduurzaming van vastgoed en gratis menstruatieproducten voor minima.

D66 Gorinchem actief in de lobby om kwalitatief zorgaanbod in de regio te behouden.

D66 zorgt ervoor dat overgebleven geld voor de ondersteuning van mantelzorgers ook in 2022 beschikbaar blijft.

Wanneer het inwoners niet lukt om op eigen kracht een woning te vinden, kunnen zij in sommige gevallen in aanmerking komen voor een woonurgentie. D66 stelde vragen over de toegankelijkheid van deze urgentieprocedure.

D66 stelde schriftelijke vragen aan het college over seksueel geweld tegen kinderen. Wat kan de gemeente doen om dat te voorkomen en stoppen?

De energiecrisis en hoge inflatie raken ons allemaal. Ook onze maatschappelijke organisaties. Voor D66 aanleiding om een onderzoek te starten naar de gevolgen voor Gorcumse organisaties.

Op 29 september vergaderde de gemeenteraad. D66 sloeg drie vliegen in één klap. Als mede-indiener werkten we aan de oprichting van een energienoodfonds, de verduurzaming van vastgoed en gratis menstruatieproducten voor minima.

D66 Gorinchem actief in de lobby om kwalitatief zorgaanbod in de regio te behouden.

D66 zorgt ervoor dat overgebleven geld voor de ondersteuning van mantelzorgers ook in 2022 beschikbaar blijft.

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Veel Gorcumers ontfermen zich als mantelzorger over een ziek familielid, hulpbehoevende ouderen of anderen. Dat kan echter een zware wissel op hen trekken, bijvoorbeeld in combinatie met school, werk of gezinsactiviteiten. D66 stelde het college vragen over hoe we mantelzorgers beter kunnen ondersteunen.

Werkbezoek aan Yulius.

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Veel Gorcumers ontfermen zich als mantelzorger over een ziek familielid, hulpbehoevende ouderen of anderen. Dat kan echter een zware wissel op hen trekken, bijvoorbeeld in combinatie met school, werk of gezinsactiviteiten. D66 stelde het college vragen over hoe we mantelzorgers beter kunnen ondersteunen.

Werkbezoek aan Yulius.

Toont 9 van 9