Zorg, gezondheid en sport

Sinds 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels rondom afval. Reden voor onze fractievoorzitter om een vlog te maken.

In de (extra) raadsvergadering van maandag sprak de raad over de aanpak van kindermishandeling. D66 zette zich succesvol in voor een effectieve aanpak.

Kwetsbare jongeren verdienen passende en tijdige hulp en bescherming als dat nodig is. D66 stelde schriftelijke vragen over knelpunten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Wanneer het inwoners niet lukt om op eigen kracht een woning te vinden, kunnen zij in sommige gevallen in aanmerking komen voor een woonurgentie. D66 stelde vragen over de toegankelijkheid van deze urgentieprocedure.

D66 stelde schriftelijke vragen aan het college over seksueel geweld tegen kinderen. Wat kan de gemeente doen om dat te voorkomen en stoppen?

De energiecrisis en hoge inflatie raken ons allemaal. Ook onze maatschappelijke organisaties. Voor D66 aanleiding om een onderzoek te starten naar de gevolgen voor Gorcumse organisaties.

Sinds 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels rondom afval. Reden voor onze fractievoorzitter om een vlog te maken.

In de (extra) raadsvergadering van maandag sprak de raad over de aanpak van kindermishandeling. D66 zette zich succesvol in voor een effectieve aanpak.

Kwetsbare jongeren verdienen passende en tijdige hulp en bescherming als dat nodig is. D66 stelde schriftelijke vragen over knelpunten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Wanneer het inwoners niet lukt om op eigen kracht een woning te vinden, kunnen zij in sommige gevallen in aanmerking komen voor een woonurgentie. D66 stelde vragen over de toegankelijkheid van deze urgentieprocedure.

D66 stelde schriftelijke vragen aan het college over seksueel geweld tegen kinderen. Wat kan de gemeente doen om dat te voorkomen en stoppen?

De energiecrisis en hoge inflatie raken ons allemaal. Ook onze maatschappelijke organisaties. Voor D66 aanleiding om een onderzoek te starten naar de gevolgen voor Gorcumse organisaties.

Op 29 september vergaderde de gemeenteraad. D66 sloeg drie vliegen in één klap. Als mede-indiener werkten we aan de oprichting van een energienoodfonds, de verduurzaming van vastgoed en gratis menstruatieproducten voor minima.

D66 Gorinchem actief in de lobby om kwalitatief zorgaanbod in de regio te behouden.

D66 zorgt ervoor dat overgebleven geld voor de ondersteuning van mantelzorgers ook in 2022 beschikbaar blijft.

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Veel Gorcumers ontfermen zich als mantelzorger over een ziek familielid, hulpbehoevende ouderen of anderen. Dat kan echter een zware wissel op hen trekken, bijvoorbeeld in combinatie met school, werk of gezinsactiviteiten. D66 stelde het college vragen over hoe we mantelzorgers beter kunnen ondersteunen.

Werkbezoek aan Yulius.

Op 29 september vergaderde de gemeenteraad. D66 sloeg drie vliegen in één klap. Als mede-indiener werkten we aan de oprichting van een energienoodfonds, de verduurzaming van vastgoed en gratis menstruatieproducten voor minima.

D66 Gorinchem actief in de lobby om kwalitatief zorgaanbod in de regio te behouden.

D66 zorgt ervoor dat overgebleven geld voor de ondersteuning van mantelzorgers ook in 2022 beschikbaar blijft.

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Veel Gorcumers ontfermen zich als mantelzorger over een ziek familielid, hulpbehoevende ouderen of anderen. Dat kan echter een zware wissel op hen trekken, bijvoorbeeld in combinatie met school, werk of gezinsactiviteiten. D66 stelde het college vragen over hoe we mantelzorgers beter kunnen ondersteunen.

Werkbezoek aan Yulius.

Toont 12 van 12