Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Stadhuis, Stadhuisplein Beeld: Dick Bosch

De lokale overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Gorcumers voelen zich niet altijd gehoord in de politiek of herkennen zich niet in het stadbestuur. Wij willen het tij keren en investeren in het overbruggen van de kloof tussen de gemeente en haar inwoners.
 
Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. Daarom geven we Gorcumers meer lokale zeggenschap. Met nieuwe, betekenisvolle participatievormen nodigen we inwoners uit om mee te praten, mee te denken én mee te doen.

Gorcumers moeten ook kunnen vertrouwen op een overheid die er voor hen is. Een overheid die eerlijk en transparant is over haar keuzes. Het is een ambitie die we komende jaren handen en voeten gaan geven. We helpen inwoners verder en zijn zowel digitaal als op het stadhuis toegankelijk en meedenkend.
 
Daarnaast versterken we de lokale democratie met voldoende tegenmacht. We willen op tijd kunnen bijsturen als beleid verkeerd uitpakt of als we problemen over het hoofd zien. We hechten daarom veel waarde aan de Gorcumse journalistiek, de rekenkamer en een lokale ombudsman. Zo blijven we scherp en waarborgen we de menselijke maat in ons bestuur.

Kandidaten D66 Gorinchem

In het hoofdstuk ‘Open Besturen’ van het verkiezingsprogramma vind je al onze standpunten over dit thema.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.