Vrij door een betaalbaar huis

Klaproos, Stalkaarsen Beeld: Dick Bosch

Hoe vrij ben je als je geen betaalbaar huis kunt vinden op de plek waar je wilt? Als een rijke belegger alle huizen in Gorinchem opkoopt en de huizen duur verhuurt? Of als je met een beperkt startkapitaal kansloos achterblijft op de woningmarkt? Dat moet anders, zodat Gorcumers werkelijk vrij kunnen zijn in hun eigen woonplaats.

De woningcrisis is een groot probleem. Ook in Gorinchem is een schreeuwend tekort aan betaalbare (sociale)huur- en koopwoningen. We stropen de mouwen op en ondernemen actie om Gorcumers te helpen aan een fijne woning, een plek om een toekomst op te bouwen.

We beginnen met flink te bouwen. Met een groter woningaanbod kunnen Gorcumers eerder een huis vinden en stimuleren we de doorstroom op de woningmarkt. Het toevoegen van woonlagen aan bestaande hoogbouw, het transformeren van kantoorgebouwen en tiny houses behoren wat ons betreft tot de (deel)oplossing.

Voor starters en middeninkomens is het bijzonder lastig. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een woning in de private sector. In het lokale woonbeleid houden we daarom oog voor deze specifieke doelgroepen – en vele anderen zoals studenten en alleenstaanden.

Kandidaten D66 Gorinchem

In het hoofdstuk ‘Duurzaam Wonen’ van het verkiezingsprogramma vind je al onze standpunten over dit thema.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.