Starterslening blijft ruim beschikbaar

Starters weten steeds vaker de weg te vinden naar de starterslening die de gemeente Gorinchem beschikbaar stelt. Het gaat om een aanvullende lening van 25.000 euro om je eerste woning te kopen. Mede door inzet van D66 blijft deze regeling ruim beschikbaar.

Duw in de rug voor starters

De starterslening is bedoeld om starters een extra – financiële – duw in de rug te geven van 25.000 euro. Het betreft een tweede lening die het verschil overbrugt tussen maximale leencapaciteit en de koopsom van de woning. Daarmee verbetert de positie van starters in de woningmarkt.

Starterslening wordt verruimd

De starterslening wordt op een aantal punten verruimd. Zo geldt er straks geen leeftijdseis meer. Daar waar de regeling voorheen enkel beschikbaar was voor jongeren tot 34 jaar, is deze eis nu vervallen. Ook is de regeling verruimd als het gaat om oud-inwoners van Gorinchem die willen terugkeren. Voor hen geldt nu dat als zij 7 van de 15 voorafgaande jaren in Gorinchem hebben gewoond, alsnog een beroep mogen doen op de starterslening. In de raadsvergadering is aanvullend hierop besloten om mensen die in Gorinchem een cruciaal beroep vervullen – zoals docenten, zorgmedewerkers en politieagenten – maar niet woonachtig zijn in Gorinchem ook gebruik mogen maken van de starterslening. Al met al is de regeling op een aantal punten verruimd. De fractie van D66 is hier blij mee.

Discussie over de maximale aankoopsom

Er was nog wel discussie over de maximale aankoopsom waarvoor de starterslening geldt. Het college kwam met een voorstel om 75% van de NHG grens te hanteren, terwijl in de oude regeling werd uitgegaan van 80%. Dat percentage van 75% zou nu neerkomen op 303.750 euro. Samen met DG, Pvda en het CDA diende D66 een amendement in om het percentage van 80% ook in de nieuwe regeling te handhaven. Daarmee kunnen starters tot een bedrag van 324.000 euro op zoek gaan naar een woning. Een ruime meerderheid van de raad kon zich hierin vinden. Daarmee krijgen starters net wat meer mogelijkheden voor de aanschaf van hun eerste woning. D66 blijft de uitvoering van deze regeling met interesse volgen. Nu de voorwaarden zijn verruimd, kan het zijn dat de pot sneller leeg raakt. In dat geval zullen we daar als gemeente weer op moeten anticiperen.