Vrij bewegen door heel Gorinchem

Station Gorinchem, Haarwijk Beeld: Dick Bosch

In een vrije stad wil je je vrij bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie naar je werk, en door naar je vrienden reizen. Gorinchem is compact en we willen veel binnen beperkte ruimte. En dat kan als we verstandige keuzes maken en investeren in de mobiliteit van de toekomst.

D66 wil dat iedereen zich in Gorinchem vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station. En op het station moet je kunnen rekenen op een betrouwbare Merwede-Lingelijn. Wil je met de auto? Dan zorgen we voor een goede Oost-West-verbinding en voldoende doorstroom in de stad.

We investeren ook in elektrische auto’s en een groot en duurzaam laadpalennetwerk. Zonder de kwaliteit van de openbare ruimte aan te tasten, maar met voldoende mogelijkheden voor laden én parkeren. We willen meebewegen naar minder auto’s per huishouden, maar kiezen de route van stimuleren in plaats van reguleren.

Vuile manieren van reizen gaan we zwaarder belasten. Schoon reizen wordt makkelijk en goedkoop. Zo werken we aan de schone stad van morgen. Gorinchem: 22 vierkante kilometer waar ook onze kinderen en kleinkinderen zich vrij kunnen bewegen.

Kandidaten D66 Gorinchem

In het hoofdstuk ‘Makkelijk Verplaatsen’ van het verkiezingsprogramma vind je al onze standpunten over dit thema.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.