Vrije kunst, cultuur en media in Gorinchem

Gorcums Museum, Benedenstad Beeld: Dick Bosch

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Of het nu gaat om een theatervoorstelling in de Peeriscoop of een openluchtconcert in de Lingenhaven. Van een tentoonstelling van een klassieke schilder tot die van een graffiti-artiest. Van muziek op Spotify tot een goede documentaire op Netflix. Wij vinden alle cultuur belangrijk.

Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor. Het vormt een ambiance waarin Gorcumers elkaar ontmoeten, ze hun horizon verbreden en in aanraking komen met vele wereldbeelden en brede kunsten die onze stad rijk is. Wij investeren in de makers van de toekomst, van kleinkunstenaars tot entertainers en artiesten.

Cultuur betekent ook het onderhouden en benutten van Gorcums erfgoed. We beschermen monumenten en koesteren de Hollandse Waterlinie en onze historische vestingstad. Bovendien verbinden we de kunst- en cultuursector met het onderwijs zodat ook toekomstige generaties kennismaken met Gorinchem. Zo stimuleren we talentontwikkeling.

Om de kunst- en cultuursector verder te laten floreren investeren we in creatieve broedplaatsen voor (jonge) makers en een gelijk speelveld voor subsidieverstrekking. En bij alles wat we doen, laten we ons inspireren door de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Kandidaten D66 Gorinchem

In het hoofdstuk ‘Goed Ontmoeten’ van het verkiezingsprogramma vind je al onze standpunten over dit thema.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.