Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Natuurcentrum, Gildenwijk Beeld: Dick Bosch

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge, hete zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde.

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen. Iedereen moet daar een steentje aan bijdragen. Wij kiezen voor ambitieus klimaat- en duurzaamheidsbeleid in Gorinchem.

Om alle Gorcumers mee te krijgen in onze koers naar een klimaatbewuste stad, investeren we in verduurzaming en vergroening. We kiezen voor zon en wind. Schone energie wordt makkelijker betaalbaar voor huishoudens en bedrijven. En de gemeente helpt je als een elektrische auto, isolatiemateriaal of zonnepanelen te duur zijn.

We kiezen ook voor meer groen en water in onze stad. Voor meer biodiversiteit en leefbaarheid in de woonwijken. Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Kandidaten D66 Gorinchem

In het hoofdstuk ‘Bewust Vergroenen’ van het verkiezingsprogramma vind je al onze standpunten over dit thema.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.