Wacht jij ook op een laadpaal?

Beeld: D66

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Ook in Gorinchem. Maar wie een laadpaal wil, moet lang wachten. Wat D66 betreft hoog tijd om het roer om te gooien.

Achterstanden wegwerken

Gorcumers kiezen steeds vaker voor elektrisch rijden. Niet alleen omdat fossiele brandstoffen duurder worden, maar ook om werk te maken van een schone en duurzame toekomst. Maar wie een aanvraag deed voor een laadpaal, kreeg te maken met lange wachtlijsten bij de gemeente.

Momenteel zijn nog 28 aanvragers uit 2022 in afwachting van hun laadpaal. En ook uit 2021 zijn er nog mensen die wachten. Dat moet anders. Daarom diende onze fractievoorzitter Ilhan Tekir een motie in om alle aanvragers uiterlijk aan het einde van dit jaar uitsluitsel te geven over hun aanvraag. Onze motie werd werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Met deze motie op zak kan het college aan de slag met het wegwerken van de achterstanden!

Schoner van A naar B

D66 stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. We staan pal achter de doelstellingen uit het klimaatakkoord en blijven ons inspannen voor een schoon en duurzaam Gorinchem. Om Gorcumers te verleiden tot klimaatvriendelijke keuzes, moeten we daarom investeren. Een goed laadpalennetwerk hoort daar ook bij.