D66 voorkomt contractopzegging volkstuinen

De gemeente Gorinchem was van plan om de contracten met volkstuiniers zomaar op te zeggen. D66 stak daar een stokje voor.

Contractopzegging

Huurders van volkstuinen aan de Kleine Schelluinsekade zijn onlangs geconfronteerd met een contractopzegging door de gemeente. D66 kreeg signalen dat deze eenzijdige contractopzegging zonder enig vooroverleg met de huurders heeft plaatsgevonden. Daarmee zijn huurders gedwongen om zich aan te sluiten bij een bestaande volkstuinvereniging, waar ze een tariefsverhoging van 50% tegemoet konden zien. Deze verontrustende ontwikkeling was voor D66 reden om hier schriftelijke vragen over te stellen aan het college. D66 wil hiermee voorkomen dat volkstuinders in de knel komen. De tuinders genieten hier immers sinds jaar en dag van de rust, de ruimte en het groen. De één vanwege het gemis van een achtertuin thuis en de ander vanwege het sociale aspect van een volkstuincomplex.

Reactie college

Het college van burgemeester en wethouders erkent in haar reactie aan D66 dat het inderdaad beter was geweest om de huurders vooraf te betrekken bij de ontwikkelingen. De contractopzegging is daarom met 1 jaar opgeschort. Er zal eerst geïnvesteerd worden in een goed gesprek.

D66 hoopt daarmee dat er alsnog een situatie ontstaat waarbij de vele moestuinen, natuurtuinen en bijentuinen behouden blijven. We blijven daarom de ontwikkelingen in 2022 nauwgezet volgen.