Nieuwspagina

24.11.2022

Donderdag 24 november voerde de gemeenteraad een debat over de verlening van asielopvang in Gorinchem. D66 pleitte vóór verlening en tegen afbouw van het aantal opvangplekken.

16.11.2022

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering op 16 november werd vooruitgekeken naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart, blikte de fractie terug op het afgelopen halfjaar en vond een bestuurswissel plaats. Anne Sophie Ouwenbroek nam afscheid en Marjolein Schouten neemt haar plek in als algemeen bestuurslid.

10.11.2022

Samenwerking en strijd tijdens de begrotingsbehandeling 2023. D66 is trots dat we de handen op elkaar kregen voor een aantal van onze plannen.

01.10.2022

Op 29 september vergaderde de gemeenteraad. D66 sloeg drie vliegen in één klap. Als mede-indiener werkten we aan de oprichting van een energienoodfonds, de verduurzaming van vastgoed en gratis menstruatieproducten voor minima.

29.09.2022

De woningnood vraagt om creatieve oplossingen. D66 vraagt daarom aandacht voor het toevoegen van woonlagen aan bestaande gebouwen, het zogenoemde optoppen.

26.09.2022

Tot onze teleurstelling wijst het college een crisisnoodopvang in Gorinchem van de hand.

24.11.2022

Donderdag 24 november voerde de gemeenteraad een debat over de verlening van asielopvang in Gorinchem. D66 pleitte vóór verlening en tegen afbouw van het aantal opvangplekken.

16.11.2022

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering op 16 november werd vooruitgekeken naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart, blikte de fractie terug op het afgelopen halfjaar en vond een bestuurswissel plaats. Anne Sophie Ouwenbroek nam afscheid en Marjolein Schouten neemt haar plek in als algemeen bestuurslid.

10.11.2022

Samenwerking en strijd tijdens de begrotingsbehandeling 2023. D66 is trots dat we de handen op elkaar kregen voor een aantal van onze plannen.

01.10.2022

Op 29 september vergaderde de gemeenteraad. D66 sloeg drie vliegen in één klap. Als mede-indiener werkten we aan de oprichting van een energienoodfonds, de verduurzaming van vastgoed en gratis menstruatieproducten voor minima.

29.09.2022

De woningnood vraagt om creatieve oplossingen. D66 vraagt daarom aandacht voor het toevoegen van woonlagen aan bestaande gebouwen, het zogenoemde optoppen.

26.09.2022

Tot onze teleurstelling wijst het college een crisisnoodopvang in Gorinchem van de hand.

21.09.2022

D66 Gorinchem actief in de lobby om kwalitatief zorgaanbod in de regio te behouden.

08.09.2022

De bespreking van het coalitieakkoord gevangen in drie crises: de inflatiecrisis, de energiecrisis en de wooncrisis. D66 vraagt en biedt perspectief.

31.08.2022

Criminaliteitspreventie vraagt om lokaal maatwerk. D66 stelde schriftelijke vragen om te voorkomen dat kwetsbare jongeren het verkeerde pad inslaan.

30.08.2022

Gorinchem kent een groot tekort aan woningen. Flexwoningen kunnen tijdelijk (snel) verlichting bieden. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college.

07.07.2022

Het had wat voeten in aarde, maar na lang wachten presenteerde de nieuwe coalitiepartijen op 7 juli hun akkoord, met als titel: Voor Gorinchem! Een akkoord met volop ruimte voor samenwerking in de raad. D66 pakt die kans met beide handen stevig aan.

05.07.2022

Op 5 juli presenteerde het huidige college zijn laatste perspectiefnota. Een doorkijk van de gemeentelijke financiën met een toekomstbeeld voor onze stad. D66 zette zich in voor een toekomst waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen.

21.09.2022

D66 Gorinchem actief in de lobby om kwalitatief zorgaanbod in de regio te behouden.

08.09.2022

De bespreking van het coalitieakkoord gevangen in drie crises: de inflatiecrisis, de energiecrisis en de wooncrisis. D66 vraagt en biedt perspectief.

31.08.2022

Criminaliteitspreventie vraagt om lokaal maatwerk. D66 stelde schriftelijke vragen om te voorkomen dat kwetsbare jongeren het verkeerde pad inslaan.

30.08.2022

Gorinchem kent een groot tekort aan woningen. Flexwoningen kunnen tijdelijk (snel) verlichting bieden. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college.

07.07.2022

Het had wat voeten in aarde, maar na lang wachten presenteerde de nieuwe coalitiepartijen op 7 juli hun akkoord, met als titel: Voor Gorinchem! Een akkoord met volop ruimte voor samenwerking in de raad. D66 pakt die kans met beide handen stevig aan.

05.07.2022

Op 5 juli presenteerde het huidige college zijn laatste perspectiefnota. Een doorkijk van de gemeentelijke financiën met een toekomstbeeld voor onze stad. D66 zette zich in voor een toekomst waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen.