Nieuwspagina

07.07.2022

Het had wat voeten in aarde, maar na lang wachten presenteerde de nieuwe coalitiepartijen op 7 juli hun akkoord, met als titel: Voor Gorinchem! Een akkoord met volop ruimte voor samenwerking in de raad. D66 pakt die kans met beide handen stevig aan.

05.07.2022

Op 5 juli presenteerde het huidige college zijn laatste perspectiefnota. Een doorkijk van de gemeentelijke financiën met een toekomstbeeld voor onze stad. D66 zette zich in voor een toekomst waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen.

25.06.2022

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Maar wie een laadpaal aanvraagt bij de gemeente, moet vaak lang wachten. Tijd om het roer om te gooien.

24.06.2022

D66 stelde vragen over het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen door financieel kwetsbare ouderen.

24.06.2022

D66 zorgt ervoor dat overgebleven geld voor de ondersteuning van mantelzorgers ook in 2022 beschikbaar blijft.

18.06.2022

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

07.07.2022

Het had wat voeten in aarde, maar na lang wachten presenteerde de nieuwe coalitiepartijen op 7 juli hun akkoord, met als titel: Voor Gorinchem! Een akkoord met volop ruimte voor samenwerking in de raad. D66 pakt die kans met beide handen stevig aan.

05.07.2022

Op 5 juli presenteerde het huidige college zijn laatste perspectiefnota. Een doorkijk van de gemeentelijke financiën met een toekomstbeeld voor onze stad. D66 zette zich in voor een toekomst waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen.

25.06.2022

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Maar wie een laadpaal aanvraagt bij de gemeente, moet vaak lang wachten. Tijd om het roer om te gooien.

24.06.2022

D66 stelde vragen over het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen door financieel kwetsbare ouderen.

24.06.2022

D66 zorgt ervoor dat overgebleven geld voor de ondersteuning van mantelzorgers ook in 2022 beschikbaar blijft.

18.06.2022

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

26.05.2022

Raadslid Wendy Alba Heijdenrijk zal voorlopig haar functie in de raad niet kunnen vervullen in verband met ziekte. Tom van der Meijden zal haar tijdelijk vervangen.

26.05.2022

Na enkele bewogen weken was er op 25 mei jl. een formatiedebat waarin de formateur toelichting gaf op het formatieproces. Dat was ook wel nodig, gelet op de wisselvalligheid in de formatie. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, uitte zijn zorgen over de onnavolgbaarheid van het proces en de instabiliteit die nu al zichtbaar is. Ook zijn er tot op heden geen contouren van inhoudelijke afspraken bekend.

26.05.2022

Op woensdag 25 mei stemde de gemeenteraad in met het voorstel om kleinschalige opvang te realiseren voor asielzoekers. D66 is en blijft een voorvechter voor de opvang van vluchtelingen in Gorinchem. We zijn daarom tevreden met de commitment om in de nabije toekomst 150 asielzoekers te verwelkomen.

24.03.2022

D66 Gorinchem bedankt Martijn Hassouna en Kees Osseweijer en heet Gino Mion welkom als nieuwe penningmeester.

23.03.2022

Toespraak van Ilhan Tekir in het duidingsdebat van 22 maart 2022.

19.02.2022

Stem voor een stad waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Waar we aan de slag gaan met het onderwijs, het klimaat en een fijne woonplek voor iedereen. Stem D66!

26.05.2022

Raadslid Wendy Alba Heijdenrijk zal voorlopig haar functie in de raad niet kunnen vervullen in verband met ziekte. Tom van der Meijden zal haar tijdelijk vervangen.

26.05.2022

Na enkele bewogen weken was er op 25 mei jl. een formatiedebat waarin de formateur toelichting gaf op het formatieproces. Dat was ook wel nodig, gelet op de wisselvalligheid in de formatie. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, uitte zijn zorgen over de onnavolgbaarheid van het proces en de instabiliteit die nu al zichtbaar is. Ook zijn er tot op heden geen contouren van inhoudelijke afspraken bekend.

26.05.2022

Op woensdag 25 mei stemde de gemeenteraad in met het voorstel om kleinschalige opvang te realiseren voor asielzoekers. D66 is en blijft een voorvechter voor de opvang van vluchtelingen in Gorinchem. We zijn daarom tevreden met de commitment om in de nabije toekomst 150 asielzoekers te verwelkomen.

24.03.2022

D66 Gorinchem bedankt Martijn Hassouna en Kees Osseweijer en heet Gino Mion welkom als nieuwe penningmeester.

23.03.2022

Toespraak van Ilhan Tekir in het duidingsdebat van 22 maart 2022.

19.02.2022

Stem voor een stad waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Waar we aan de slag gaan met het onderwijs, het klimaat en een fijne woonplek voor iedereen. Stem D66!