Een sterke rechtsstaat in Gorinchem

Willem de Vries Robbeweg, Lingewijk Beeld: Dick Bosch

De rechtsstaat geldt als een rots in de branding voor een vrij en rechtvaardig Gorinchem. Voor een stad waar je grondrechten kunt verzilveren en waar gelijkheid, vrijheid en mensenrechten hoog in het vaandel staan. Wie streeft naar een sterke (lokale) rechtsstaat, vindt ons aan zijn of haar zijde.

Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Want zonder veiligheid, kunnen Gorcumers niet echt vrij zijn. Daarom binden we de strijd aan met de criminaliteit.

Of het nu draait om de aanpak van (jeugd)overlast, verkeersveiligheid of gedigitaliseerde criminaliteit, wij maken ons sterk voor effectieve interventies met impact op daders, slachtoffers en de stad. We zetten volop in op preventie, maar deinzen ook niet terug om stevig op te treden als het moet.

Samen met de politie, boa’s en andere partners werken we aan een (nog) veiliger Gorinchem.

Kandidaten D66 Gorinchem

In het hoofdstuk ‘Harmonieus Samenleven’ van het verkiezingsprogramma vind je al onze standpunten over dit thema.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.