Plan van aanpak voor kindermishandeling

In de (extra) raadsvergadering van maandag sprak de raad over de aanpak van kindermishandeling. D66 zette zich succesvol in voor een effectieve aanpak.

Debat

Zo opende D66-raadslid Wendy Alba-Heijdenrijk gisterenavond het agendapunt over kindermishandeling in Gorinchem. En daarmee riep zij samen met Democraten Gorinchem, PvdA en CDA de wethouder op om de aanpak van kindermishandeling aan te gaan. Het aantal meldingen in Gorinchem neemt weliswaar licht af, maar is nog steeds vele malen hoger dan het landelijk gemiddelde.

Wendy: ”De motie vraagt dan ook concreet om de handschoen op te pakken. Het kind en gezin prioriteit maken door het maken van een startnotitie.”

Statnotitie

Door het maken van een startnotitie kunnen we gaan meten of de stappen die genoemd worden in het raadsvoorstel (geleverd door de rekenkamercommissie) ook leiden tot vermindering van het aantal kinderen dat in de knel zit.

Wendy: ”We roepen de wethouder op een concreet toetsbare startnotitie te maken, waarbij we in Gorinchem streven naar het omlaag brengen van de cijfers van het aantal kinderen in de knel, het omlaag brengen van wachttijden en het verbeteren van de zorg rondom het gezin en kind in nood.”

Motie (gewijzigd) unaniem aangenomen

Ons initiatief is uiteindelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad. We hebben in contact met de andere politieke partijen en de wethouder de oproep tot een startnotitie gewijzigd in de oproep voor een plan van aanpak. Met dit plan van aanpak gaat de wethouder met de betrokkenen in het veld aan de slag, maar wordt ook een pols aan de vinger gehouden om te controleren of de ingezette aanpak effectief is. De wethouder zei toe om de raad hier regelmatig (halfjaarlijks) over te informeren.

D66 vindt het goed dat de aanpak van kindermishandeling hiermee hoog op de prioriteitenlijst staat. We blijven het volgen. Nu en in de toekomst. Want ieder kind verdient het om in veiligheid op te groeien.