Re-integratie van (ex-)gedetineerden

Ieder jaar keert een klein tiental (ex-)gedetineerden terug in Gorinchem. D66 stelde schriftelijke vragen over hoe dit in de praktijk verloopt.

Duurzame veiligheid

Als (ex-)gedetineerden terugkeren in onze stad willen we voorkomen dat zij opnieuw de fout in gaan. De gemeente heeft daarom een rol bij het re-integreren van (ex-)gedetineerden en trekt daarvoor samen op met de reclassering en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Belangrijke basisvoorwaarden daarbij zijn: een ID-bewijs, onderdak, inkomen, het aanpakken van eventuele schulden, zorg en het creëren van een positief sociaal netwerk.

Zorgwekkende signalen

De Landelijke Cliëntenraad concludeert dat gemeenten hun zaken niet altijd op orde hebben. Zo bleek 15% van de gedetineerden niet te beschikken over een ID-bewijs toen zij in vrijheid werden gesteld. Hierdoor konden zij bijvoorbeeld geen uitkering aanvragen of zich inschrijven voor een sociale huurwoning. D66 stelde daarom schriftelijke vragen naar de situatie in Gorinchem.

Reactie van het college

Het college van burgemeester en wethouders antwoordt op onze vragen dat 23 (ex-)gedetineerden zich in 2023 hebben gevestigd in onze stad. Een aantal van hen heeft een beroep gedaan op de gemeente voor hulp bij zorg, inkomen, onderdak of het aanvragen van een ID-bewijs. Het college heeft 85% van deze hulpvragen succesvol afgerond.

Hoe verder?

D66 is blij dat het college voortvarend aan de slag is met het ondersteunen van (ex-)gedetineerden die terugkeren in onze stad. Voorkomen dat zij de fout in gaan is nodig om Gorinchem veilig te houden. Wij blijven dit onderwerp daarom volgen.