Veiligheid en criminaliteit

D66 stelde schriftelijke vragen aan het college over seksueel geweld tegen kinderen. Wat kan de gemeente doen om dat te voorkomen en stoppen?

Criminaliteitspreventie vraagt om lokaal maatwerk. D66 stelde schriftelijke vragen om te voorkomen dat kwetsbare jongeren het verkeerde pad inslaan.

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Rechtspraak is voor iedereen. D66 verkent Wijkrechtspraak in Gorinchem.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om woningen te sluiten als daar drugs wordt aangetroffen. Maar die maatregel is niet onomstreden. D66 stelde schriftelijke vragen.

Vorige week stond er in AD Rivierenland een artikel waarin onze fractie-assistent Tom van der Meijden aandacht vroeg voor slachtoffers van mensenhandel. Ook in Gorinchem willen we alert blijven voor deze, veelal onzichtbare, problematiek. D66 stelde daarom onlangs schriftelijke vragen aan het college over dit onderwerp.

D66 stelde schriftelijke vragen aan het college over seksueel geweld tegen kinderen. Wat kan de gemeente doen om dat te voorkomen en stoppen?

Criminaliteitspreventie vraagt om lokaal maatwerk. D66 stelde schriftelijke vragen om te voorkomen dat kwetsbare jongeren het verkeerde pad inslaan.

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Rechtspraak is voor iedereen. D66 verkent Wijkrechtspraak in Gorinchem.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om woningen te sluiten als daar drugs wordt aangetroffen. Maar die maatregel is niet onomstreden. D66 stelde schriftelijke vragen.

Vorige week stond er in AD Rivierenland een artikel waarin onze fractie-assistent Tom van der Meijden aandacht vroeg voor slachtoffers van mensenhandel. Ook in Gorinchem willen we alert blijven voor deze, veelal onzichtbare, problematiek. D66 stelde daarom onlangs schriftelijke vragen aan het college over dit onderwerp.

D66 vindt het belangrijk dat mensen een tweede kans krijgen én dat Gorinchem een veilige stad is. Omdat de gemeente vanaf 1 juli 2021 een actievere rol heeft in het ondersteunen van ex-gedetineerden bij bijvoorbeeld het vinden van werk, schuldhulpverlening en onderdak vroegen wij het college hoe zij deze actievere rol gaat invullen.

Een woning is voor velen in Gorinchem een veilige haven, maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom stelde D66 schriftelijke vragen aan het college van B&W.

D66 vindt het belangrijk dat mensen een tweede kans krijgen én dat Gorinchem een veilige stad is. Omdat de gemeente vanaf 1 juli 2021 een actievere rol heeft in het ondersteunen van ex-gedetineerden bij bijvoorbeeld het vinden van werk, schuldhulpverlening en onderdak vroegen wij het college hoe zij deze actievere rol gaat invullen.

Een woning is voor velen in Gorinchem een veilige haven, maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom stelde D66 schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Toont 8 van 8