Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

De jeugdbeschermingsketen kampt nog steeds met veel te lange wachtlijsten. Ook Gorcumse kinderen en jongeren op een wachtlijst blijven te lang in onveilige situaties en raken beschadigd, hun problemen verergeren.

Schriftelijke vragen

In mei 2022 publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid een rapport over de problemen in de jeugdbeschermingsketen. De inspecties concluderen dat de jeugdbescherming en -zorg nog steeds te lange wachtlijsten hebben, waardoor kinderen en jongeren in de knel komen. Maatregelen om de wachtlijsten te doen krimpen geven tijdelijk en plaatselijk wel verlichting, maar bieden geen oplossing voor de lange termijn.

Vanwege deze zorgwekkende berichten stelde D66 schriftelijke vragen aan ons college van burgemeester en wethouders.

Aanhoudende problemen

In de reactie op onze schriftelijke vragen schrijft het college van B&W de problemen in de jeugdbeschermingsketen te (h)erkennen. Ook bij de jeugdzorgorganisaties waar Gorinchem aan deelneemt zijn wachtlijsten voor kinderen en jongeren.

Veilig Thuis hoort bijvoorbeeld binnen 5 werkdagen te beoordelen hoe ernstig een melding is. In 2021 lukte dit bij 74% van de meldingen. En als Veilig Thuis vervolgens onderzoek moet doen, geldt een termijn van 10 weken. Hieraan voldeed Veilig Thuis in 2021 in 70% van de onderzoeken. Niet alle kinderen en jongeren krijgen dus op tijd bescherming of hulp. Wel merkt het college op dat casuïstiek met een spoed- of crisiskarakter altijd zo snel mogelijk wordt opgepakt en afgehandeld. En om de problemen aan te pakken, hebben de gemeente en Veilig Thuis al verschillende maatregelen getroffen.

In gesprek met de wethouder

Op 16 juni besprak de gemeenteraad de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen, waaronder die van Veilig Thuis. D66 greep dit moment aan om met de wethouder van gedachten te wisselen over de wachtlijsten en de maatregelen om deze terug te dringen. De wethouder heeft toegezegd om de gemeenteraad in september opnieuw te informeren over de stand van zaken. Ook gaat de gemeente voortvarend aan de slag met de al uitgezette maatregelen.

D66 blijft de jeugdbescherming en -zorg in Gorinchem scherp volgen. Samen met het college spannen we ons in om wachtlijsten aan te pakken. Want iedereen ziet en voelt dat kwetsbare kinderen goed en op tijd beschermd moeten worden. We zijn er nog (lang) niet, maar er is licht aan het einde van de tunnel.