D66

28.01.2023

De motie van D66, CDA, DG en PvdA om onomwonden te kiezen voor openstelling, zolang het pand leegstaat, is helaas verworpen. Het college komt helaas niet verder dan "maatwerk".

13.01.2023

De uitkomsten onderstrepen in ieder geval een grote behoefte aan lokale ondersteuning. Naast een financiële compensatie van energiekosten denkt men daarbij ook aan ondersteuning in (verdere) verduurzaming.

10.01.2023

De fracties van D66, Democraten Gorinchem, CDA en PvdA vragen een interpellatiedebat aan. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, heeft hier vandaag mede namens de genoemde fracties een verzoek toe gedaan bij de voorzitter van de gemeenteraad.

26.12.2022

D66 stelde schriftelijke vragen over het tijdelijk openstellen van De Nieuwe Doelen. Het is tijd dat het doek weer opengaat.

16.12.2022

D66 stelde schriftelijke vragen aan het college over seksueel geweld tegen kinderen. Wat kan de gemeente doen om dat te voorkomen en stoppen?

12.12.2022

De energiecrisis en hoge inflatie raken ons allemaal. Ook onze maatschappelijke organisaties. Voor D66 aanleiding om een onderzoek te starten naar de gevolgen voor Gorcumse organisaties.

28.01.2023

De motie van D66, CDA, DG en PvdA om onomwonden te kiezen voor openstelling, zolang het pand leegstaat, is helaas verworpen. Het college komt helaas niet verder dan "maatwerk".

13.01.2023

De uitkomsten onderstrepen in ieder geval een grote behoefte aan lokale ondersteuning. Naast een financiële compensatie van energiekosten denkt men daarbij ook aan ondersteuning in (verdere) verduurzaming.

10.01.2023

De fracties van D66, Democraten Gorinchem, CDA en PvdA vragen een interpellatiedebat aan. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, heeft hier vandaag mede namens de genoemde fracties een verzoek toe gedaan bij de voorzitter van de gemeenteraad.

26.12.2022

D66 stelde schriftelijke vragen over het tijdelijk openstellen van De Nieuwe Doelen. Het is tijd dat het doek weer opengaat.

16.12.2022

D66 stelde schriftelijke vragen aan het college over seksueel geweld tegen kinderen. Wat kan de gemeente doen om dat te voorkomen en stoppen?

12.12.2022

De energiecrisis en hoge inflatie raken ons allemaal. Ook onze maatschappelijke organisaties. Voor D66 aanleiding om een onderzoek te starten naar de gevolgen voor Gorcumse organisaties.

24.11.2022

Donderdag 24 november voerde de gemeenteraad een debat over de verlening van asielopvang in Gorinchem. D66 pleitte vóór verlening en tegen afbouw van het aantal opvangplekken.

16.11.2022

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering op 16 november werd vooruitgekeken naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart, blikte de fractie terug op het afgelopen halfjaar en vond een bestuurswissel plaats. Anne Sophie Ouwenbroek nam afscheid en Marjolein Schouten neemt haar plek in als algemeen bestuurslid.

10.11.2022

Samenwerking en strijd tijdens de begrotingsbehandeling 2023. D66 is trots dat we de handen op elkaar kregen voor een aantal van onze plannen.

01.10.2022

Op 29 september vergaderde de gemeenteraad. D66 sloeg drie vliegen in één klap. Als mede-indiener werkten we aan de oprichting van een energienoodfonds, de verduurzaming van vastgoed en gratis menstruatieproducten voor minima.

29.09.2022

De woningnood vraagt om creatieve oplossingen. D66 vraagt daarom aandacht voor het toevoegen van woonlagen aan bestaande gebouwen, het zogenoemde optoppen.

26.09.2022

Tot onze teleurstelling wijst het college een crisisnoodopvang in Gorinchem van de hand.

24.11.2022

Donderdag 24 november voerde de gemeenteraad een debat over de verlening van asielopvang in Gorinchem. D66 pleitte vóór verlening en tegen afbouw van het aantal opvangplekken.

16.11.2022

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering op 16 november werd vooruitgekeken naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart, blikte de fractie terug op het afgelopen halfjaar en vond een bestuurswissel plaats. Anne Sophie Ouwenbroek nam afscheid en Marjolein Schouten neemt haar plek in als algemeen bestuurslid.

10.11.2022

Samenwerking en strijd tijdens de begrotingsbehandeling 2023. D66 is trots dat we de handen op elkaar kregen voor een aantal van onze plannen.

01.10.2022

Op 29 september vergaderde de gemeenteraad. D66 sloeg drie vliegen in één klap. Als mede-indiener werkten we aan de oprichting van een energienoodfonds, de verduurzaming van vastgoed en gratis menstruatieproducten voor minima.

29.09.2022

De woningnood vraagt om creatieve oplossingen. D66 vraagt daarom aandacht voor het toevoegen van woonlagen aan bestaande gebouwen, het zogenoemde optoppen.

26.09.2022

Tot onze teleurstelling wijst het college een crisisnoodopvang in Gorinchem van de hand.

21.09.2022

D66 Gorinchem actief in de lobby om kwalitatief zorgaanbod in de regio te behouden.

08.09.2022

De bespreking van het coalitieakkoord gevangen in drie crises: de inflatiecrisis, de energiecrisis en de wooncrisis. D66 vraagt en biedt perspectief.

31.08.2022

Criminaliteitspreventie vraagt om lokaal maatwerk. D66 stelde schriftelijke vragen om te voorkomen dat kwetsbare jongeren het verkeerde pad inslaan.

30.08.2022

Gorinchem kent een groot tekort aan woningen. Flexwoningen kunnen tijdelijk (snel) verlichting bieden. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college.

07.07.2022

Het had wat voeten in aarde, maar na lang wachten presenteerde de nieuwe coalitiepartijen op 7 juli hun akkoord, met als titel: Voor Gorinchem! Een akkoord met volop ruimte voor samenwerking in de raad. D66 pakt die kans met beide handen stevig aan.

05.07.2022

Op 5 juli presenteerde het huidige college zijn laatste perspectiefnota. Een doorkijk van de gemeentelijke financiën met een toekomstbeeld voor onze stad. D66 zette zich in voor een toekomst waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen.

21.09.2022

D66 Gorinchem actief in de lobby om kwalitatief zorgaanbod in de regio te behouden.

08.09.2022

De bespreking van het coalitieakkoord gevangen in drie crises: de inflatiecrisis, de energiecrisis en de wooncrisis. D66 vraagt en biedt perspectief.

31.08.2022

Criminaliteitspreventie vraagt om lokaal maatwerk. D66 stelde schriftelijke vragen om te voorkomen dat kwetsbare jongeren het verkeerde pad inslaan.

30.08.2022

Gorinchem kent een groot tekort aan woningen. Flexwoningen kunnen tijdelijk (snel) verlichting bieden. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college.

07.07.2022

Het had wat voeten in aarde, maar na lang wachten presenteerde de nieuwe coalitiepartijen op 7 juli hun akkoord, met als titel: Voor Gorinchem! Een akkoord met volop ruimte voor samenwerking in de raad. D66 pakt die kans met beide handen stevig aan.

05.07.2022

Op 5 juli presenteerde het huidige college zijn laatste perspectiefnota. Een doorkijk van de gemeentelijke financiën met een toekomstbeeld voor onze stad. D66 zette zich in voor een toekomst waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen.

25.06.2022

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Maar wie een laadpaal aanvraagt bij de gemeente, moet vaak lang wachten. Tijd om het roer om te gooien.

24.06.2022

D66 stelde vragen over het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen door financieel kwetsbare ouderen.

24.06.2022

D66 zorgt ervoor dat overgebleven geld voor de ondersteuning van mantelzorgers ook in 2022 beschikbaar blijft.

18.06.2022

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

26.05.2022

Raadslid Wendy Alba Heijdenrijk zal voorlopig haar functie in de raad niet kunnen vervullen in verband met ziekte. Tom van der Meijden zal haar tijdelijk vervangen.

26.05.2022

Na enkele bewogen weken was er op 25 mei jl. een formatiedebat waarin de formateur toelichting gaf op het formatieproces. Dat was ook wel nodig, gelet op de wisselvalligheid in de formatie. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, uitte zijn zorgen over de onnavolgbaarheid van het proces en de instabiliteit die nu al zichtbaar is. Ook zijn er tot op heden geen contouren van inhoudelijke afspraken bekend.

25.06.2022

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Maar wie een laadpaal aanvraagt bij de gemeente, moet vaak lang wachten. Tijd om het roer om te gooien.

24.06.2022

D66 stelde vragen over het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen door financieel kwetsbare ouderen.

24.06.2022

D66 zorgt ervoor dat overgebleven geld voor de ondersteuning van mantelzorgers ook in 2022 beschikbaar blijft.

18.06.2022

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. D66 stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

26.05.2022

Raadslid Wendy Alba Heijdenrijk zal voorlopig haar functie in de raad niet kunnen vervullen in verband met ziekte. Tom van der Meijden zal haar tijdelijk vervangen.

26.05.2022

Na enkele bewogen weken was er op 25 mei jl. een formatiedebat waarin de formateur toelichting gaf op het formatieproces. Dat was ook wel nodig, gelet op de wisselvalligheid in de formatie. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, uitte zijn zorgen over de onnavolgbaarheid van het proces en de instabiliteit die nu al zichtbaar is. Ook zijn er tot op heden geen contouren van inhoudelijke afspraken bekend.