D66

Ieder jaar keert een klein tiental (ex-)gedetineerden terug in Gorinchem. D66 stelde schriftelijke vragen over hoe dit in de praktijk verloopt.

Sinds 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels rondom afval. Reden voor onze fractievoorzitter om een vlog te maken.

De fractie van D66 bracht een werkbezoek aan de Poorterschool. Daar spraken we uitgebreid met Winnie Boeter, directrice, over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.

Op 2 november jl. sprak de gemeenteraad over een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Gorinchem. Een raadsmeerderheid, waaronder D66, heeft ingestemd met de opvang van vluchtelingen op de Buys Ballotstraat.

D66 maakt zich zorgen over de opgelopen achterstand in het huisvesten van statushouders.

Op woensdag 8 november is Boris Dittrich te gast bij D66 Gorinchem.

Ieder jaar keert een klein tiental (ex-)gedetineerden terug in Gorinchem. D66 stelde schriftelijke vragen over hoe dit in de praktijk verloopt.

Sinds 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels rondom afval. Reden voor onze fractievoorzitter om een vlog te maken.

De fractie van D66 bracht een werkbezoek aan de Poorterschool. Daar spraken we uitgebreid met Winnie Boeter, directrice, over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.

Op 2 november jl. sprak de gemeenteraad over een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Gorinchem. Een raadsmeerderheid, waaronder D66, heeft ingestemd met de opvang van vluchtelingen op de Buys Ballotstraat.

D66 maakt zich zorgen over de opgelopen achterstand in het huisvesten van statushouders.

Op woensdag 8 november is Boris Dittrich te gast bij D66 Gorinchem.

D66 liep met trots mee met de eerste Pride mars in onze stad. Samen voor een vrij en inclusief Gorinchem.

Het kabinet mag dan weliswaar zijn gevallen, maar op lokaal niveau blijft de fractie van D66 zich inzetten voor een humaan asielbeleid.

De fractie van D66 daagde het college uit tot een reality check en plaatste vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van alle plannen.

In de (extra) raadsvergadering van maandag sprak de raad over de aanpak van kindermishandeling. D66 zette zich succesvol in voor een effectieve aanpak.

D66 zegt vertrouwen in wethouder op omdat zij de fundamentele waarden van het openbaar bestuur heeft geschonden.

Kwetsbare jongeren verdienen passende en tijdige hulp en bescherming als dat nodig is. D66 stelde schriftelijke vragen over knelpunten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

D66 liep met trots mee met de eerste Pride mars in onze stad. Samen voor een vrij en inclusief Gorinchem.

Het kabinet mag dan weliswaar zijn gevallen, maar op lokaal niveau blijft de fractie van D66 zich inzetten voor een humaan asielbeleid.

De fractie van D66 daagde het college uit tot een reality check en plaatste vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van alle plannen.

In de (extra) raadsvergadering van maandag sprak de raad over de aanpak van kindermishandeling. D66 zette zich succesvol in voor een effectieve aanpak.

D66 zegt vertrouwen in wethouder op omdat zij de fundamentele waarden van het openbaar bestuur heeft geschonden.

Kwetsbare jongeren verdienen passende en tijdige hulp en bescherming als dat nodig is. D66 stelde schriftelijke vragen over knelpunten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Regelmatig krijgt D66 signalen dat woningzoekenden te lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Daarom hebben we het idee voor een puntensysteem gelanceerd waarmee huurwoningen eerlijker worden verdeeld.

D66 presenteert met trots de hoogtepunten uit het eerste jaar van de raadsperiode 2022-2026. Een overzicht in vogelvlucht.

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op de lijst van D66 staat een echte Gorcumer: Francis Alba Heijdenrijk.

Starters weten steeds vaker de weg te vinden naar de starterslening. Het gaat om een aanvullende lening van 25.000 euro om je eerste woning te kopen.

Wanneer het inwoners niet lukt om op eigen kracht een woning te vinden, kunnen zij in sommige gevallen in aanmerking komen voor een woonurgentie. D66 stelde vragen over de toegankelijkheid van deze urgentieprocedure.

Gorcumers die plotseling op straat dreigen te belanden verdienen hulp bij het vinden van een tijdelijke woonoplossing. D66 stelde schriftelijke vragen over de zogenoemde spoedzoekers.

Regelmatig krijgt D66 signalen dat woningzoekenden te lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Daarom hebben we het idee voor een puntensysteem gelanceerd waarmee huurwoningen eerlijker worden verdeeld.

D66 presenteert met trots de hoogtepunten uit het eerste jaar van de raadsperiode 2022-2026. Een overzicht in vogelvlucht.

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op de lijst van D66 staat een echte Gorcumer: Francis Alba Heijdenrijk.

Starters weten steeds vaker de weg te vinden naar de starterslening. Het gaat om een aanvullende lening van 25.000 euro om je eerste woning te kopen.

Wanneer het inwoners niet lukt om op eigen kracht een woning te vinden, kunnen zij in sommige gevallen in aanmerking komen voor een woonurgentie. D66 stelde vragen over de toegankelijkheid van deze urgentieprocedure.

Gorcumers die plotseling op straat dreigen te belanden verdienen hulp bij het vinden van een tijdelijke woonoplossing. D66 stelde schriftelijke vragen over de zogenoemde spoedzoekers.

De motie van D66, CDA, DG en PvdA om onomwonden te kiezen voor openstelling, zolang het pand leegstaat, is helaas verworpen. Het college komt helaas niet verder dan "maatwerk".

De uitkomsten onderstrepen in ieder geval een grote behoefte aan lokale ondersteuning. Naast een financiële compensatie van energiekosten denkt men daarbij ook aan ondersteuning in (verdere) verduurzaming.

De fracties van D66, Democraten Gorinchem, CDA en PvdA vragen een interpellatiedebat aan. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, heeft hier vandaag mede namens de genoemde fracties een verzoek toe gedaan bij de voorzitter van de gemeenteraad.

D66 stelde schriftelijke vragen over het tijdelijk openstellen van De Nieuwe Doelen. Het is tijd dat het doek weer opengaat.

D66 stelde schriftelijke vragen aan het college over seksueel geweld tegen kinderen. Wat kan de gemeente doen om dat te voorkomen en stoppen?

De energiecrisis en hoge inflatie raken ons allemaal. Ook onze maatschappelijke organisaties. Voor D66 aanleiding om een onderzoek te starten naar de gevolgen voor Gorcumse organisaties.

De motie van D66, CDA, DG en PvdA om onomwonden te kiezen voor openstelling, zolang het pand leegstaat, is helaas verworpen. Het college komt helaas niet verder dan "maatwerk".

De uitkomsten onderstrepen in ieder geval een grote behoefte aan lokale ondersteuning. Naast een financiële compensatie van energiekosten denkt men daarbij ook aan ondersteuning in (verdere) verduurzaming.

De fracties van D66, Democraten Gorinchem, CDA en PvdA vragen een interpellatiedebat aan. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, heeft hier vandaag mede namens de genoemde fracties een verzoek toe gedaan bij de voorzitter van de gemeenteraad.

D66 stelde schriftelijke vragen over het tijdelijk openstellen van De Nieuwe Doelen. Het is tijd dat het doek weer opengaat.

D66 stelde schriftelijke vragen aan het college over seksueel geweld tegen kinderen. Wat kan de gemeente doen om dat te voorkomen en stoppen?

De energiecrisis en hoge inflatie raken ons allemaal. Ook onze maatschappelijke organisaties. Voor D66 aanleiding om een onderzoek te starten naar de gevolgen voor Gorcumse organisaties.

Toont 24 van 63