D66 wil geen goede, maar de beste locatie voor opvang asielzoekers

Op 2 november jl. sprak de gemeenteraad over een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Gorinchem. Een raadsmeerderheid, waaronder D66, heeft ingestemd met de opvang van vluchtelingen op de Buys Ballotstraat in Hoog Dalem. Voor D66 was deze locatie niet vanzelfsprekend, omdat een alternatieve locatie – elders in Gorinchem – op het eerste oog onze voorkeur had.

Geen openheid over alternatieve locaties

Helaas mocht er in de raadsvergadering niet gesproken worden over een alternatieve locatie, omdat het college geheimhouding had opgelegd op de onderzochte locaties. Voor D66 was dit reden om het debat pas te starten, nadat de geheimhouding was opgeheven. Het voorstel om de geheimhouding op te heffen werd naast D66 enkel gesteund door Democraten Gorinchem en het CDA. Dat was niet genoeg voor een meerderheid. Daarmee koos de gemeenteraad om “onder geheimhouding” door te gaan en konden wij niet met naam en toenaam locaties tegen elkaar afwegen. Wat D66 betreft een gemiste kans, omdat wij graag de beste locatie wilden kiezen.

Plicht voor een humane opvang

Aangezien er niet gesproken mocht worden over alternatieve locaties, bleef als enige optie de Buys Ballotstraat over. Een uithoek van Gorinchem, gelegen op een industrieterrein en ver verwijderd van de Internationale Schakelklas. Het voelde voor D66 daarom als slikken of stikken. En hoewel we niet zijn overtuigt dat dit de beste locatie is, hebben wij omwille van onze plicht voor een humane opvang uiteindelijk ingestemd met deze locatie. Misschien niet de beste, maar wel eentje waar straks 150 mensen die huis en haard zijn ontvlucht tot rust kunnen komen.