Geen crisisnoodopvang in Gorinchem

In één woord: teleurstelling. Dat was ons gevoel bij de antwoorden van het college over mogelijke crisisnoodopvang in Gorinchem.

Crisisnoodopvang van tafel geveegd door college

D66 vroeg het college met spoed naar de mogelijkheden om tijdelijk crisisnoodopvang te realiseren in onze stad om de mensonterende situatie in Ter Apel te verlichten. Dat kan bijvoorbeeld door kortstondig een sporthal beschikbaar te stellen als crisisnoodopvanglocatie zodat niemand buiten hoeft te slapen nu de dagen steeds donkerder en kouder worden. In een oppervlakkige en late reactie die gekenmerkt wordt door argumentatiearmoede, wijst het Gorcumse college deze optie van de hand. 

Asielzoekers worden normaal gesproken opgevangen in een asielzoekerscentrum (AZC). Is er niet genoeg plek in de asielzoekerscentra? Dan bieden we asielzoekers onderdak in een noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen van de standaard opvanglocaties. Een voorbeeld hiervan is opvang in het voormalige belastingkantoor. Als ook daar onvoldoende opvangcapaciteit is, regelen gemeenten crisisnoodopvang. Dit is korte opvang van ongeveer 1 week in ruimtes die de overheid meestal inzet bij een ramp of crisis. Bijvoorbeeld in een sporthal. De Hoefslag vervulde deze functie eerder bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Colleges kijken angstvallig naar elkaar

Door de inhumane omstandigheden in Ter Apel hebben alle veiligheidsregio’s in Nederland de taak gekregen om extra crisisnoodopvang te organiseren. Onze veiligheidsregio heeft deze taak nog niet volledig ingevuld. Tot spijt van D66 komt het Gorcumse stadsbestuur desondanks niet in beweging. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten in onze veiligheidsregio blijft hangen in colleges die angstvallig naar elkaar blijven kijken. Het is teleurstellend dat de burgemeester en wethouders van de Stad van Tolerantie op die manier hun verantwoordelijkheid ontwijken. Per slot van rekening staat de opdracht voor kortstondige crisisnoodopvang geheel los van de langdurige noodopvang in het voormalige belastingkantoor, waar het college krampachtig naar verwijst terwijl het zijn humane gezicht probeert te redden. 

D66 staat voor een andere route

Wij beschouwen het als een menselijke en morele plicht om mensen in nood te helpen, ongeacht of andere gemeenten ons volgen. Want echte Blieken, die lopen voorop. We zijn trots op de langetermijnbijdrage die we leveren met de opvang van 300 asielzoekers tot eind dit jaar – en wat ons betreft ook nog ver daarna. Maar het ontslaat ons niet van de verplichting om ook op de korte termijn een aandeel te leveren in het realiseren van crisisnoodopvang. Wij doen hiermee een appel op de burgemeester en wethouders van de Stad van Tolerantie om die naam eer aan te doen.