Vrij door kansrijk onderwijs

IKC Merwedeplein Beeld: Dick Bosch

Ben je écht vrij als leraar wanneer je te weinig collega’s hebt om al je werk te kunnen doen? Ben je vrij als de afkomst van je ouders je schooladvies bepaalt? Of als je geen geld hebt om te studeren?

Ieder kind verdient gelijke kansen. We investeren in het onderwijs zodat iedereen zijn of haar dromen kan najagen, talenten kan ontwikkelen en een plek kan vinden in Gorinchem. We creëren kansen op iedere leeftijd, investeren in geletterdheid en staan pal voor het behoud van de bibliotheek. Want vrij zijn begint met onderwijs.

Om de kansenongelijkheid aan te pakken zetten we in op een rijke schooldag met opvang, een gezonde lunch, sport en cultuur. We zorgen dat ieder kind ruimte krijgt voor een eigen pad naar een diploma.
 
We investeren in kansen voor alle studenten, van het mbo tot hbo en universiteiten. We maken ons ook sterk voor leraren, want leraren maken het onderwijs. Samen leggen we de basis voor een kansrijke toekomst, samen maken we Gorinchem dé onderwijsstad.

Kandidaten D66 Gorinchem

In het hoofdstuk ‘Vroeg Leren’ van het verkiezingsprogramma vind je al onze standpunten over dit thema.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.