Meerkosten Sinterklaas opgelost uit cultuurmiddelen

Op 29 juni 2023 stemde de gemeenteraad in met een budget van € 500.000,- voor de landelijke intocht van Sinterklaas in Gorinchem. Met dichterlijke hoogstandjes is toen door verschillende fracties aandacht gevraagd voor een scherpe bewaking van het budget. Het budget zou immers taakstellend zijn. Mocht het budget onverhoopt toch onvoldoende blijken, dan zou dat met de gemeenteraad worden gedeeld. Uit de terugblik die wij op 27 februari 2024 hebben ontvangen, blijkt dat het budget is overschreden met € 77.000,-. Deze overschrijding is met name opgevangen uit cultuurmiddelen. Naar aanleiding daarvan heeft D66 schriftelijke vragen gesteld.

Het budgetplafond was al bereikt met inhuur evenementenbureau

Eén van onze verwonderingen was het feit dat het budget van € 500.000,- al was bereikt met de inhuur van het evenementenbureau. Desondanks is de raad hier niet over geïnformeerd. In plaats daarvan heeft het college gelden voor cultuurparticipatie gebruikt. Dat betreurt de fractie van D66 zeer, aangezien deze middelen zijn bedoeld voor actieve kunstbeoefening, zoals dans- en muziekoptredens. Als de raad wel vooraf was geïnformeerd hadden we samen kunnen zoeken naar andere oplossingen. Gemiste kans dus.

College erkent dat communicatie naar de stad beter kan

Zowel gedurende de voorbereidingen als achteraf heeft de fractie van D66 verschillende signalen ontvangen uit de stad. Denk bijvoorbeeld aan de communicatie over de maatregelen, de werkwijze van het evenementenbureau in de stad en de organisatie van het tijdelijke parkeerregime. Daarom vroegen we of hier lering uit getrokken wordt voor toekomstige evenementen. Het college schrijft hierop dat het een “grote uitdaging” was om dit evenement te organiseren. Het college erkent dan ook dat er beter en sneller gecommuniceerd had moeten worden met de stad. De fractie van D66 hoopt dat deze leerpunten meegenomen worden naar toekomstige evenementen. Tevens bedanken wij de inwoners, organisaties en ondernemers die ons hebben voorzien van hun ervaringen m.b.t. de intocht.