Seksueel geweld tegen kinderen

Wat kan de gemeente doen om seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen en te stoppen? D66 stelde schriftelijke vragen aan het college.

Slachtoffermonitor

Begin november verscheen de nieuwe Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021. De monitor schetst een verontrustend beeld over seksueel geweld tegen jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar. Uit cijfers van het CBS blijkt dat naar schatting 38% van de meisjes en 13% van de jongens in deze leeftijd tenminste een vorm van seksueel geweld of seksuele intimidatie hebben meegemaakt.

D66 vindt dat de overheid op moet komen voor slachtoffers met goede psychische en medische nazorg, maar bovenal voor een goede basis van preventie. Daarom vroegen we het college wat de gemeente nu al doet en welke inspanningen we aanvullend kunnen nog kunnen doen.

College stapt naar voren

Het college van burgemeester en wethouders antwoordt op onze vragen dat de gemeente een rol heeft bij het aansturen en faciliteren van uitvoerende organisaties gericht op preventie en vroegsignalering. Samen met scholen, jongerenwerkers, Veilig Thuis, de GGD en vele anderen werkt het college daaraan. Daarnaast ziet het college een rol voor zichzelf bij het bevorderen van de toegang tot passende hulp voor slachtoffers.

D66 vroeg het college ook om in gesprek te gaan met partijen over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Het college zegt toe om in gesprekken met scholen hier meer aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld door te bekijken welke preventiemethoden effectief zijn en of het huidige aanbod dekkend is. Tot slot gaat het college dit onderwerp bespreekbaar maken in gemeenschappelijke regelingen en in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, de officier van justitie en de politie.

Samen optrekken voor een veilig Gorinchem

Ieder kind verdient het om in veiligheid op te groeien. D66 zet zich daarvoor in. Ook als dat betekent dat we taboes moeten doorbreken. We zijn blij dat het college ook die handschoen oppakt en werk maakt van het voorkomen en tegengaan van seksueel geweld. Samen werken we aan een veilig Gorinchem, waar een zorgeloze en geweldloze jeugd de norm is voor ieder kind.