Wijkgerichte criminaliteitspreventie

Veiligheid en preventie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Hoe voorkomen we dat Gorcumers in de criminaliteit belanden? D66 stelde schriftelijke vragen over wijkgerichte criminaliteitspreventie.

Hoogrisicojongeren op het rechte pad houden

Volgens een analyse van RTL-nieuws hebben 520 Gorcumse jongeren een verhoogde kans om in de criminaliteit te belanden. Het zou gaan om 7,5% van alle jongeren in onze stad. Indicatoren hiervoor zijn bijvoorbeeld te vinden bij vroegtijdige schoolverlaters of jongeren die eerder in contact zijn geweest met Bureau-HALT. In kwetsbare wijken, waar jongeren relatief vaker opgroeien in gezinnen gekenmerkt door armoede, schulden en werkeloosheid, liggen de criminele verleidingen van snel geld op de loer.

Lokaal maatwerk

Het voorkomen van jeugdcriminaliteit vraagt daarom om lokaal maatwerk. Alleen als we in de haarvaten van de samenleving zitten, dichtbij de belevingswereld van kwetsbare jongeren, kunnen we vroegsignalering gebruiken om te voorkomen dat jongeren het verkeerde pad in slaan.

College is goed op weg, maar we kunnen meer

In reactie op onze schriftelijke vragen onderschrijft het college dat jongeren in kwetsbare posities mogelijk eerder in de criminaliteit terecht komen. Het college houdt diverse risicofactoren in de gaten, zoals via de onderwijsmonitor. Ook zet de gemeente in op verschillende (preventieve) interventies. Hiervoor wordt samengewerkt met jongerenwerkers, scholen, politie en vele anderen. Het college kijkt bovendien met belangstelling naar reeds in andere steden ontwikkelde interventies. Tot slot bevestigt het college dat criminaliteitspreventie eveneens onderdeel uitmaakt van de beleidsontwikkeling voor een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.