Rechtspraak is voor iedereen. D66 verkent Wijkrechtspraak in Gorinchem.

De rechter is onmisbaar voor de rechtsstaat. Ook Gorcumers moeten hun recht op een laagdrempelige manier kunnen halen. Dichtbij en het liefst in hun eigen stad.

Motie unaniem aangenomen

In de raadsvergadering van 27 januari 2022 diende D66 de motie ‘Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak’ in. We verzoeken het college in deze motie om de mogelijkheden te verkennen voor experimenten met Wijkrechtspraak in Gorinchem. In die experimenten is niet alleen aandacht voor het doorhakken van juridische knopen, maar ook voor het vinden van duurzame oplossingen van problemen. Zowel de toegankelijkheid van de rechter als de kwaliteit van de rechtspraak, verbetert hierdoor.

Onze motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. D66 maakt werk van toegankelijke en moderne rechtspraak!

Moderne rechtspraak is toegankelijk en draagt bij aan duurzame oplossingen voor rechtzoekenden.

Tom van der Meijden