Een terugblik op de raadsvergadering

Op 29 september vergaderde de gemeenteraad. D66 sloeg drie vliegen in één klap. Als mede-indiener werkten we aan de oprichting van een energienoodfonds, de verduurzaming van vastgoed en gratis menstruatieproducten voor minima.

Een energienoodfonds

Samen met Democraten Gorinchem, het CDA en de PvdA brak fractievoorzitter Ilhan Tekir afgelopen donderdag een lans voor een energienoodfonds voor het maatschappelijk middenveld. Voor de vele Gorcumse vrijwilligers die zich dag in dag uit tomeloos inzetten voor hun (sport)club, buurthuis of theater. Allemaal ontmoetingsplaatsen die waardevol zijn voor onze stad. Maar de energietarieven voor deze stichtingen en verenigingen zijn haast niet meer te overzien.

Na de nodige discussie met de coalitiepartijen en het college, bereikten de partijen een compromis. De vorm en exacte inhoud van het noodfonds moeten nog bepaald worden, maar iedereen wil ons maatschappelijk middenveld uit de brand helpen. Daarvoor trekken we samen op, als één raad en één gemeente.

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed

Op initiatief van Gorcum Actief heeft D66 gepleit voor het sneller verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Als klimaatdrammers was dat door D66 al lang duidelijk, maar de energiecrisis trekt achterblijvers definitief over de streep. Het geeft een nieuwe impuls om nu ook echt snel aan de slag te gaan. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Gratis menstruatieproducten

Onder leiding van het CDA trokken veel raadsleden samen op om aandacht te vragen voor menstruatiearmoede. Ook D66 ondersteunde deze motie van harte – en diende deze mede-in. Tot onze blijdschap mocht ook deze motie rekenen op de steun van de volledige gemeenteraad. Voor minima worden menstruatieproducten voortaan gratis.