Werk en inkomen

Samenwerking en strijd tijdens de begrotingsbehandeling 2023. D66 is trots dat we de handen op elkaar kregen voor een aantal van onze plannen.

Op 29 september vergaderde de gemeenteraad. D66 sloeg drie vliegen in één klap. Als mede-indiener werkten we aan de oprichting van een energienoodfonds, de verduurzaming van vastgoed en gratis menstruatieproducten voor minima.

De bespreking van het coalitieakkoord gevangen in drie crises: de inflatiecrisis, de energiecrisis en de wooncrisis. D66 vraagt en biedt perspectief.

Op 5 juli presenteerde het huidige college zijn laatste perspectiefnota. Een doorkijk van de gemeentelijke financiën met een toekomstbeeld voor onze stad. D66 zette zich in voor een toekomst waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen.

D66 stelde vragen over het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen door financieel kwetsbare ouderen.

Samenwerking en strijd tijdens de begrotingsbehandeling 2023. D66 is trots dat we de handen op elkaar kregen voor een aantal van onze plannen.

Op 29 september vergaderde de gemeenteraad. D66 sloeg drie vliegen in één klap. Als mede-indiener werkten we aan de oprichting van een energienoodfonds, de verduurzaming van vastgoed en gratis menstruatieproducten voor minima.

De bespreking van het coalitieakkoord gevangen in drie crises: de inflatiecrisis, de energiecrisis en de wooncrisis. D66 vraagt en biedt perspectief.

Op 5 juli presenteerde het huidige college zijn laatste perspectiefnota. Een doorkijk van de gemeentelijke financiën met een toekomstbeeld voor onze stad. D66 zette zich in voor een toekomst waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen.

D66 stelde vragen over het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen door financieel kwetsbare ouderen.

Toont 5 van 5