Een toekomst waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen

Op dinsdagavond 5 juli presenteerde het huidige college zijn laatste perspectiefnota. Een doorkijk van de gemeentelijke financiën met een toekomstbeeld voor onze stad.

Een beleidsarme perspectiefnota

De perspectiefnota 2022 werd gepresenteerd in de transitieperiode van het ene college naar de volgende. Dat betekent dit maal geen nieuwe plannen, maar vooral een perspectiefnota met voortzetting van het huidige beleid. Politici en ambtenaren noemen dit ook wel een beleidsarme perspectiefnota.

Nieuwe maatschappelijke scheidslijnen

De politieke machine is dan misschien tot een tijdelijke stop gekomen, maar in onze stad tekenen zich nieuwe maatschappelijke scheidslijnen af tussen arm en rijk. Financieel kwetsbare Gorcumers worden onevenredig hard geraakt door de prijsstijgingen. Daarom diende D66 een motie in om het minimabeleid (dat allerlei financiële regelingen en ondersteuning biedt) toegankelijk te maken voor meer Gorcumers. Een motie die unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad! Ook waren we mede-indieners van de motie van Democraten Gorinchem om de lokale belastingen dit jaar niet te verhogen, maar deze motie werd helaas door een meerderheid van Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP verworpen. Wel sleepten we nog een toezegging binnen om gesubsidieerde instellingen uit de brand te helpen bij duurstijgingen van gemeentelijk vastgoed. Dit geldt bijvoorbeeld voor stichting Boukie, stichting Leergeld en speel- en volkstuinverenigingen.

Een openlucht Warenhuis

Tegelijkertijd willen we niet alleen pleisters plakken. We willen perspectief bieden voor de stad. Met trots voor onze lokale ondernemers en onze historische vestingstad riepen we de gemeenteraad daarom op om het initiatief van Hartje Gorcum mede te financieren, het zogenoemde Warenhuisconcept voor de binnenstad. Een stimulans voor de werkgelegenheid, de economie en bovenal voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Tot onze spijt werd deze motie verworpen door de toekomstige coalitiepartijen.

Direct Duidelijk communiceren

Raadslid Tom van der Meijden vroeg tijdens de behandeling van de perspectiefnota ook aandacht voor de kloof tussen Gorcumers en de gemeente. Met een motie riep hij het college en de raad op om nu écht werk te maken van heldere communicatie. Zodat inwoners eenvoudiger kunnen meepraten en meebeslissen. Ondanks een positief advies van de wethouder Van Doesburg, werd onze motie verworpen door Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP.