Democratie en bestuur

Op woensdag 8 november is Boris Dittrich te gast bij D66 Gorinchem.

D66 zegt vertrouwen in wethouder op omdat zij de fundamentele waarden van het openbaar bestuur heeft geschonden.

D66 presenteert met trots de hoogtepunten uit het eerste jaar van de raadsperiode 2022-2026. Een overzicht in vogelvlucht.

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op de lijst van D66 staat een echte Gorcumer: Francis Alba Heijdenrijk.

Samenwerking en strijd tijdens de begrotingsbehandeling 2023. D66 is trots dat we de handen op elkaar kregen voor een aantal van onze plannen.

Het had wat voeten in aarde, maar na lang wachten presenteerde de nieuwe coalitiepartijen op 7 juli hun akkoord, met als titel: Voor Gorinchem! Een akkoord met volop ruimte voor samenwerking in de raad. D66 pakt die kans met beide handen stevig aan.

Op woensdag 8 november is Boris Dittrich te gast bij D66 Gorinchem.

D66 zegt vertrouwen in wethouder op omdat zij de fundamentele waarden van het openbaar bestuur heeft geschonden.

D66 presenteert met trots de hoogtepunten uit het eerste jaar van de raadsperiode 2022-2026. Een overzicht in vogelvlucht.

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op de lijst van D66 staat een echte Gorcumer: Francis Alba Heijdenrijk.

Samenwerking en strijd tijdens de begrotingsbehandeling 2023. D66 is trots dat we de handen op elkaar kregen voor een aantal van onze plannen.

Het had wat voeten in aarde, maar na lang wachten presenteerde de nieuwe coalitiepartijen op 7 juli hun akkoord, met als titel: Voor Gorinchem! Een akkoord met volop ruimte voor samenwerking in de raad. D66 pakt die kans met beide handen stevig aan.

Op 5 juli presenteerde het huidige college zijn laatste perspectiefnota. Een doorkijk van de gemeentelijke financiën met een toekomstbeeld voor onze stad. D66 zette zich in voor een toekomst waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen.

Na enkele bewogen weken was er op 25 mei jl. een formatiedebat waarin de formateur toelichting gaf op het formatieproces. Dat was ook wel nodig, gelet op de wisselvalligheid in de formatie. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, uitte zijn zorgen over de onnavolgbaarheid van het proces en de instabiliteit die nu al zichtbaar is. Ook zijn er tot op heden geen contouren van inhoudelijke afspraken bekend.

Toespraak van Ilhan Tekir in het duidingsdebat van 22 maart 2022.

Januari, een nieuwe maand in een nieuw jaar. Het heeft even geduurd, maar inmiddels is 2022 dan echt aangebroken. Een jaar vol verwachtingen én kansen voor Gorinchem, 2022 is nota bene een verkiezingsjaar!

Op 5 juli presenteerde het huidige college zijn laatste perspectiefnota. Een doorkijk van de gemeentelijke financiën met een toekomstbeeld voor onze stad. D66 zette zich in voor een toekomst waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen.

Na enkele bewogen weken was er op 25 mei jl. een formatiedebat waarin de formateur toelichting gaf op het formatieproces. Dat was ook wel nodig, gelet op de wisselvalligheid in de formatie. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, uitte zijn zorgen over de onnavolgbaarheid van het proces en de instabiliteit die nu al zichtbaar is. Ook zijn er tot op heden geen contouren van inhoudelijke afspraken bekend.

Toespraak van Ilhan Tekir in het duidingsdebat van 22 maart 2022.

Januari, een nieuwe maand in een nieuw jaar. Het heeft even geduurd, maar inmiddels is 2022 dan echt aangebroken. Een jaar vol verwachtingen én kansen voor Gorinchem, 2022 is nota bene een verkiezingsjaar!

Toont 10 van 10