Kansen voor samenwerking tijdens presentatie coalitieakkoord

Het had wat voeten in aarde, maar na lang wachten presenteerden de nieuwe coalitiepartijen op 7 juli hun akkoord, met als titel: Voor Gorinchem! Een akkoord met volop ruimte voor samenwerking in de raad. D66 pakt die kans met beide handen stevig aan.

Het glas halfvol?

Fractievoorzitter Ilhan Tekir opende zijn bijdrage met felicitaties aan Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP voor het bereiken van het coalitieakkoord 2022-2026. Als D66’ers in hart en nieren, hebben we onze tanden gezet in de inhoud. En die voerde dan ook de boventoon in onze bijdrage.

Wat mag de stad de komende jaren van deze coalitie verwachten? Het antwoord is in onze ogen tweeledig. Wie het glas halfvol ziet, benadrukt dat écht nog een akkoord is op hoofdlijnen en dat er nog van alles moet worden uitgewerkt. Wie het glas halfleeg ziet, benadrukt dat het een vaag akkoord is waarin geen echte keuzes worden gemaakt. ”De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat beide stellingen wat D66 betreft waar zijn” – Ilhan Tekir.

Onbeantwoorde vragen

Het coalitieakkoord biedt niet voor alle maatschappelijke opgaven een koers of oplossing. Prangende vraagstukken blijven in het luchtledige hangen. Bijvoorbeeld de keuze voor windmolens in Gorinchem, de aanpak van het woningtekort in onze stad en duurzame oplossingen voor de verkeersproblematiek. D66 is hierover kritisch, maar zal op een constructieve wijze bijdragen aan het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken.

D66 omarmt de oproep tot samenwerking in de raad

De coalitiepartijen nodigen iedereen uit om samen tot het beste voor Gorinchem te komen. Zo schrijven de partijen onder andere: ‘Een goed idee, is een goed idee. Van welke politieke fractie het idee ook komt. Elk voorstel in de gemeenteraad wordt dan ook met een openhouding bekeken en beoordeeld.’ D66 grijpt die kans tot samenwerking met beide handen aan. We beten meteen het spits af met een handreiking aan alle vijf de coalitiefracties:

  • Stadsbelang en D66 steunen allebei het initiatief voor HBO-onderwijs in Gorinchem. We vroegen Stadsbelang om samen op te trekken bij het bekijken van de mogelijkheden, een oproep waar Stadsbelang wel oren naar had.
  • CU-SGP en D66 willen beide de lokale democratie en tegenmachten in Gorinchem versterken. Bijvoorbeeld met een lokale ombudsman die inwoners een luisterend oor biedt en oplossingen aandraagt. De CU-SGP toonde zich van harte bereid om hierover in gesprek te gaan.
  • SP en D66 vinden dat inwoners die in de financiële problemen raken, mogen rekenen op hulp. Om te voorkomen dat Gorcumers in een bodemloze put terechtkomen, willen we graag experimenteren met het overnemen van schulden onder voorwaarden. De SP-fractie greep onze oproep aan om gezamenlijk te kijken naar hoe we financieel kwetsbare inwoners kunnen helpen.
  • VVD en D66 hebben in hun verkiezingsprogramma’s expliciet aandacht gevraagd voor de onzichtbare slachtoffers van huiselijk geweld. Samen gaan we werken aan een verbeterde aanpak.
  • Gorcum Actief en D66 vinden elkaar in de inzet voor een wijkgerichte aanpak. Met gesprekspartners in iedere wijk, naar het voorbeeld van klankbordgroepen en wijkbelangen. Samen met Gorcum Actief verkennen we of we met wijkbudgetten Gorcumers meer regie kunnen geven over voorzieningen in hun wijk.