Hoogtepunten van D66 een jaar na de verkiezingen

Gorinchem vanaf de Grote Kerk

Beeld: D66 Gorinchem

D66 presenteert met trots de hoogtepunten uit het eerste jaar van de raadsperiode 2022-2026. Een overzicht in vogelvlucht.

Aangenomen moties

D66 was initiatiefnemer van maar liefst 22 moties in het eerste jaar van deze raadsperiode. De gemeenteraad heeft 10 van onze moties aangenomen. In 4 gevallen namen we genoegen met een toezegging van een wethouder waardoor we de motie introkken en 8 keer werd een motie van ons verworpen. Lees hieronder een aantal aangenomen moties.

Schriftelijke en mondelinge vragen

D66 stelde ook diverse keren schriftelijke en mondelinge vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Om een onderwerp op de politieke agenda te krijgen, om informatie in te winnen of om het college te bewegen naar een toezegging.

We vroegen onder andere aandacht voor problemen in de jeugdhulp en jeugdbescherming, wijkgerichte criminaliteitspreventie, de (on)mogelijkheden van flexwoningen, de noodopvang van vluchtelingen, seksueel geweld tegen kinderen en de ondersteuning van inwoners bij de zoektocht naar werk of een woning.

Daadkrachtig Verbinden

Deze maand loopt het eerste jaar van de raadsperiode 2022-2026 op zijn einde. D66 heeft sindsdien hard gewerkt aan onze idealen en plannen voor Gorinchem. Met het verkiezingsprogramma ‘Daadkrachtig Verbinden’ in de hand kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. Voor een Gorinchem waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Kandidaten D66 Gorinchem

In het verkiezingsprogramma ‘Daadkrachtig Verbinden’ vind je al onze standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026.