Inkomens-voorzieningen voor ouderen

Beeld: D66

Deze maand concludeerde de Nationale Ombudsman dat veel financieel kwetsbare ouderen vaak geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen. Soms leven zij daardoor onnodig onder het sociaal minimum. D66 vroeg aandacht voor deze ouderen.

Mondelinge vragen aan het college van B&W

Op donderdagavond 23 juli 2022 stelde ons raadslid Tom van der Meijden vragen aan het college over het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen door financieel kwetsbare ouderen. Komt het in Gorinchem ook voor ouderen geen gebruik maken van deze voorzieningen, terwijl ze daar wel recht op hebben? Nemen ze letterlijk genoeg met te weinig? En kunnen we de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman ook oppakken in onze stad?

De wethouder reageerde dat hij deze problemen herkent. De gemeente doet al veel om financieel kwetsbare ouderen te ondersteunen. Het college wil nog even wachten totdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met een reactie komt op het rapport van de Nationale Ombudsman. Tegelijkertijd nam de wethouder alle aanbevelingen ter harte. Komende tijd kijken we of we nog meer kunnen doen om financieel kwetsbare ouderen te helpen.