Makkelijk Verplaatsen

Gorinchem groeit al jaren en dat is ook te zien aan de bereikbaarheid en verkeersdrukte in en rond de stad. Het mobiliteitsprobleem is al jaren groeiende. Bereikbaarheid kan alleen sterk verbeteren als we ook anders tegen mobiliteit aankijken dan alleen maar het aanleggen van meer wegen en meer parkeerplaatsen. D66 wil daarom slimmer omgaan met de ruimte en op een slimme manier alternatieve oplossingsrichtingen faciliteren. Wij vinden dat Gorinchem hierbij kan kijken naar andere vesting- en regiosteden om successen van daar ook hier toe te passen, bijvoorbeeld een light Park & Ride principe om de binnenstad te ontlasten qua (auto)verkeer.

Sneller en schoner
van A naar B

Vervoer is belangrijk om naar je werk, opleiding, vrienden of familie te gaan. We moeten anders en slimmer naar alle manieren van vervoer (auto, fiets, OV) kijken, zodat we ook in de nieuwe realiteit op een duurzame en verantwoorde manier onze bestemmingen kunnen bereiken.

  • De Banneweg is één van de wegen waar herhaaldelijk lange files staan en is dan ook een doorn in het oog van vele Gorcumers. D66 wil verkennen hoe we meer Oost-West-verbindingen kunnen realiseren en dringt aan op het met spoed maken van een gebalanceerde oplossing. Hierbij kan gedacht worden aan een Noordelijke randweg langs de A15 tussen de Nieuwe Haar en Gorinchem-Oost.
  • De binnenstad is een van de plekken waar wonen, winkelen en uitgaan samenkomen. Dit leidt regelmatig tot drukte en soms tot onveilige situaties. D66 wil onderzoeken of deelauto’s en duurzame Park & Ride aan de randen van de stad kunnen bijdragen aan een autoluwe binnenstad.
  • Het gebruik van elektrische auto’s groeit flink. Om deze groei verder te stimuleren is een uitgebreid dekkend netwerk van laadpalen noodzakelijk, bijvoorbeeld via laadlantaarnpalen. D66 wil het aanbod openbare laadpalen in Gorinchem flink uitbreiden, bij voorkeur door inzet van creatieve oplossingen.
  • Online winkelen en thuis laten bezorgen geeft veel gemak, maar ook overlast van meerdere busjes die iedere dag door de wijken heen pakketjes bezorgen. D66 ziet graag dat aan de rand van Gorinchem zogenaamde logistieke hubs verschijnen waarvan uit met bijvoorbeeld fietskoeriers en elektrische busjes de pakketten in de wijk bezorgd worden. Speciale pick-up points bij winkels horen hier ook bij.
  • Gorinchem is een stad met regiofunctie. Dagelijks reizen scholieren, studenten van en naar Gorinchem. De verkeersveiligheid moet niet alleen in de stad, maar juist daarbuiten goed op orde zijn én in alle jaargetijden. We werken aan aparte fietspaden met goede verlichting en actief zout strooien in de winter.

Voorrang voor fietsers, voetgangers en OV

Fietsen en wandelen is duurzaam en gezond! D66 ziet daarom dat Gorinchem nog meer een fiets- en wandelstad wordt dan dat het nu is, met aandacht voor verkeersveiligheid. Het fietsplan mag en moet daarom ambitieuzer. Een goed OV-netwerk is daarbij essentieel. Het openbaar vervoer moet niet alleen binnen de stad beter, ook een betrouwbare én frequente aansluiting naar de grote steden is daarbij van belang.

  • Met de fiets naar de binnenstad moet aantrekkelijker worden. Fietsers, scootmobiels en voetgangers moeten daarom meer ruimte krijgen zodat we minder snel de auto pakken voor korte ritten. D66 wil meer fietsstallingen verspreid door de (binnen)stad realiseren. Hiervoor gebruiken we lege winkelpanden als bewaakte fietsparkplaatsen (succes in grotere steden).  
  • Het openbaar vervoer in Gorinchem is een stuk verbeterd, maar de overstap net missen (en de bus zien wegrijden) is geen uitzondering. D66 wil dat het openbaar vervoer verder stimuleren om lijnen beter op elkaar af te stemmen en wil een treinstation in Gorinchem-Noord.
  • D66 bevordert daarbij ook een proactieve houding in verbetering van de OV-verbindingen naar Amsterdam, Utrecht en Breda.