D66 pleit voor eerlijkere verdeling sociale huurwoningen

Regelmatig krijgt de fractie van D66 signalen dat woningzoekenden te lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Je staat jarenlang ingeschreven voor een sociale huurwoning, maar maakt nauwelijks kans omdat tientallen anderen langer staan ingeschreven dan jij – mensen die soms helemaal niet op zoek zijn naar een huis. Met name voor urgente woningzoekenden leidt dit tot prangende en uitzichtloze situaties. Soms dreigen zelfs gezinnen op straat te belanden, omdat het verdeelsysteem op dit moment enkel uitgaat van de inschrijftijd. D66 pleit daarom voor een eerlijker verdeelsysteem voor sociale huurwoningen, waarbij de dringende behoefte en persoonlijke situatie ook meewegen.

Goed voorbeeld doet goed volgen

In de gemeente Amsterdam is het verdeelsysteem dit jaar al op de schop gegaan. Daar geldt vanaf dit jaar niet alleen maar de inschrijftijd als criterium, maar ook de mate waarin iemand actief reageert op vrijgekomen woningen of de persoonlijke situatie van de woningzoekende. Woningzoekenden krijgen op die manier punten waarmee ze meer kans maken op vrijgekomen woningen. Iemand die actief reageert krijgt bijvoorbeeld meer punten, dan iemand die ook lang staat ingeschreven maar niet reageert. Een veel bredere afweging dus om de woningen eerlijker te verdelen. De fractie van D66 zou dit bredere puntensysteem graag ook willen verkennen voor de gemeente Gorinchem en het liefst voor de hele regio. Daarom stelde de fractie van D66 hier vragen over aan het college in de raadsvergadering van 30 maart jl.

Ook in Gorinchem een puntensysteem?

Het college reageerde positief op dit idee. Een puntensysteem zoals in Amsterdam zou ook interessant kunnen zijn voor onze regio. De wethouder zegde toe, om op basis van de ervaringen uit Amsterdam, over 1 jaar de stand op te maken en de gemeenteraad daarover te informeren. De fractie van D66 hoopt dat het niet zo lang hoeft te duren en dat we sneller een knoop doorhakken. Veel woningzoekenden hebben immers geen tijd te verliezen. “Wel zijn we blij met deze eerste stappen naar een eerlijker verdeelsysteem. De dringende behoefte van woningzoekenden is een indicator die we niet uit oog mogen verliezen”, aldus onze fractievoorzitter Ilhan Tekir.