Urgentieprocedure voor sociale huurwoningen

Wanneer het inwoners niet lukt om op eigen kracht een woning te vinden, kunnen zij in sommige gevallen in aanmerking komen voor een woonurgentie. D66 stelde vragen over de toegankelijkheid van deze urgentieprocedure.

Urgentieprocedure voor kwetsbare inwoners

In bijzondere gevallen kan de gemeente inwoners voorrang geven op een sociale huurwoning. Bijvoorbeeld vanwege een medische noodzaak of omdat dakloosheid dreigt buiten de schuld van de inwoner. Dit noemen we de urgentieprocedure.

D66 vindt het belangrijk dat de urgentieverklaring alleen verleend wordt als sprake is van een noodsituatie. Juist nu zoveel Gorcumers op zoek zijn naar een woning moeten we zorgvuldig kijken naar wie voorrang krijgt. Tegelijkertijd willen we dat inwoners die recht hebben op de woonurgentie goed geholpen worden.

Onderzoek

In 2021 heeft het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) de lokale urgentieprocedure geëvalueerd. Het IPW heeft daarvoor met inwoners gesproken en onderzocht waar onze procedures verbeterd kunnen worden.

Reactie van het college

Het college van burgemeester en wethouders reageert op onze schriftelijke vragen dat de aanbevelingen van het IPW deels zijn opgevolgd, maar dat het college over sommige aanbevelingen ook nog een standpunt moet innemen. Verder onderzoek is daarvoor nodig, stelt het college.