Onderzoek kostenstijgingen bij Gorcumse organisaties

De energiecrisis en hoge inflatie raken ons allemaal. Ook onze maatschappelijke organisaties. Voor D66 aanleiding om een onderzoek te starten naar de gevolgen voor Gorcumse organisaties.

Maatschappelijke organisaties onder druk

De huidige energiecrisis en de hoge inflatie beheersen al enige tijd de actualiteit. Ook in Gorinchem zijn de gevolgen hiervan voor veel huishoudens voelbaar. Het afgelopen jaar zijn door de gemeenteraad – mede op initiatief van D66 – maatregelen getroffen om de pijn te verzachten, zoals het verruimen van de inkomensregelingen voor minima.

De fractie van D66 krijgt ook signalen dat veel maatschappelijke organisaties worstelen met kostenstijgingen. Denk aan sportclubs, theaters, buurthuizen en speeltuinverenigingen. Om deze problematiek beter in beeld te brengen, heeft D66 een onderzoek uitgezet onder Gorcumse maatschappelijke organisaties.

Onderzoek

Voor dit onderzoek zijn ruim 80 maatschappelijke organisaties benaderd met een online vragenlijst. Het doel is om de effecten van de kostenstijgingen in beeld te brengen en om te verkennen welke lokale ondersteuning geboden kan worden aan organisaties die in nood zijn. De (geanonimiseerde) uitkomsten van dit onderzoek worden in januari 2023 beschikbaar gesteld aan het gemeentebestuur.

Oproep

Maatschappelijke organisaties in Gorinchem die geen online vragenlijst hebben ontvangen kunnen alsnog deelnemen door de vragenlijst op te vragen via het onderstaande e-mailadres. Dit kan tot uiterlijk 23 december 2022.