D66 slaat een brug tussen Gorinchem en Den Haag

Beatrixziekenhuis, Gildenwijk Beeld: Dick Bosch

Mogelijke sluiting spoedeisende hulppost

De mogelijke sluiting van de spoedeisende hulppost in het Beatrix ziekenhuis houdt de gemoederen al enige tijd bezig – zowel in Gorinchem als in de regio. Voor de fractie van D66 Gorinchem was dit reden om de afgelopen tijd op lokaal en landelijk niveau gesprekken te initiëren. Zo heeft onze fractievoorzitter Ilhan Tekir op 24 augustus jl. een ontmoeting gehad met de bestuursvoorzitter van Rivas, Michiel van Roozendaal. Kort daarna – op 6 september jl. – zijn de D66 fracties van Gorinchem, Vijfheerenlanden en West-Betuwe naar Den Haag afgereisd voor een gesprek met onze woordvoerder in de Tweede Kamer, Wieke Paulusma. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg stonden in dat gesprek centraal. Ook werd het belang van regionale samenhang in zorgaanbod over en weer onderstreept.

Werkbezoek in Gorinchem

In die gesprekken kwam al snel de behoefte naar voren om de praktijk van dichtbij te verkennen. Daarop heeft D66 Gorinchem het idee gelanceerd om een werkbezoek te organiseren in Gorinchem voor de woordvoerders in de Tweede Kamer én voor belanghebbenden in de regio. We zijn de bestuursvoorzitter van Rivas dankbaar voor de bereidheid die zij tonen om het goede gesprek op locatie te arrangeren. De fractie van D66 heeft de organisatie van het werkbezoek overgedragen aan de gemeentelijke organisatie. “Wij hopen hiermee niet alleen de belangen van onze regio te verdedigen maar ook een platform te bieden voor het goede gesprek over acute zorg. Dat er iets gaat veranderen is wel duidelijk, maar laten wij inzetten op het behoud van een kwalitatief zorgaanbod in de regio Gorinchem”, aldus onze fractievoorzitter Ilhan Tekir.

Toezegging minister Ernst Kuipers

Ook onze burgemeester, Reinie Melissant, is met enkele burgemeesters naar de Tweede Kamer afgereisd om in gesprek te gaan met Kamerleden. Dit bezoek van 21 september, geïnitieerd door het M50 platform van middelgrote gemeenten, was daarmee een mooi vervolg op onze ontmoetingen. En we zijn blij te vernemen dat er ook een toezegging ligt van D66 minister Ernst Kuipers: als wij in de regio’s de minimale kwaliteitseisen kunnen organiseren, dan kan sluiting van spoedeisende hulpposten vermeden worden. Wij hebben inmiddels onze Tweede Kamerfractie gevraagd om deze toezegging te laten bekrachtigen in de Tweede Kamer.

Al met al zijn we blij dat de acties vanuit Gorinchem vruchten beginnen af te werpen. De fractie van D66 Gorinchem blijft zich de komende onverminderd inzetten voor dit thema en zal waar nodig wederom bruggen slaan tussen Gorinchem en Den Haag.