D66

Bekijk hier de inbreng bij de Kadernota 2024 en de ingediende moties rondom menstruatiearmoede, de burgerbegroting en een eerlijke kans op de arbeidsmarkt voor kansrijke asielzoekers!

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 8 juni 2023 zijn de jaarstukken 2022 besproken. Lees hier de reactie van fractievoorzitter Joey Koops.

Bijna twee jaar na onze motie 'Wonen is een Grondrecht' is het zover: er ligt een plan voor opkoopbescherming in Emmen. Lees hier onze reacties!

Tijdens de commissievergadering Wonen en Ruimte van 5 juni 2023 heeft Martine Stulp rondvragen gesteld over het maai- en zaaibeleid en de campagne 'maai-mei-niet'.

D66 Emmen heeft op 25 mei 2023 vragen gesteld over de nieuwe stadionsponsor van FC Emmen en over windmolens. Lees hier verder.

D66 Emmen heeft op 10 mei 2023 schriftelijke vragen ingediend omtrent de aanpak van discriminatie in Emmen. Lees hier verder.

Bekijk hier de inbreng bij de Kadernota 2024 en de ingediende moties rondom menstruatiearmoede, de burgerbegroting en een eerlijke kans op de arbeidsmarkt voor kansrijke asielzoekers!

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 8 juni 2023 zijn de jaarstukken 2022 besproken. Lees hier de reactie van fractievoorzitter Joey Koops.

Bijna twee jaar na onze motie 'Wonen is een Grondrecht' is het zover: er ligt een plan voor opkoopbescherming in Emmen. Lees hier onze reacties!

Tijdens de commissievergadering Wonen en Ruimte van 5 juni 2023 heeft Martine Stulp rondvragen gesteld over het maai- en zaaibeleid en de campagne 'maai-mei-niet'.

D66 Emmen heeft op 25 mei 2023 vragen gesteld over de nieuwe stadionsponsor van FC Emmen en over windmolens. Lees hier verder.

D66 Emmen heeft op 10 mei 2023 schriftelijke vragen ingediend omtrent de aanpak van discriminatie in Emmen. Lees hier verder.

Lees hier de inbreng van Martine Stulp en Joey Koops omtrent de plannen voor een distributiecentrum in Oranjedorp die uiteindelijk hebben geleid tot een motie van treurnis!

Op 30 maart is weer gesproken over Schoonebeek. Het college is met een aangepaste brief gekomen, maar die voldoet nog lang niet. Bekijk hier ons verslag.

Het wordt straks voor alle inwoners van Emmen mogelijk om vooraf in te zien waar dat jaar carbid wordt geschoten, met dank aan D66, 50PLUS, GroenLinks en de SP.

Op 13 maart is tot diep in de nacht gesproken over de voorgenomen plannen van het college om de NAM het groene licht te geven.

D66 Emmen heeft op 23 februari 2023 vragen gesteld over de geplande opvang van Oekraïners in de Ambachtsschool. Lees hier verder.

D66 Emmen heeft op 21 februari 2023 schriftelijke vragen ingediend omtrent inburgering. Lees hier verder.

Lees hier de inbreng van Martine Stulp en Joey Koops omtrent de plannen voor een distributiecentrum in Oranjedorp die uiteindelijk hebben geleid tot een motie van treurnis!

Op 30 maart is weer gesproken over Schoonebeek. Het college is met een aangepaste brief gekomen, maar die voldoet nog lang niet. Bekijk hier ons verslag.

Het wordt straks voor alle inwoners van Emmen mogelijk om vooraf in te zien waar dat jaar carbid wordt geschoten, met dank aan D66, 50PLUS, GroenLinks en de SP.

Op 13 maart is tot diep in de nacht gesproken over de voorgenomen plannen van het college om de NAM het groene licht te geven.

D66 Emmen heeft op 23 februari 2023 vragen gesteld over de geplande opvang van Oekraïners in de Ambachtsschool. Lees hier verder.

D66 Emmen heeft op 21 februari 2023 schriftelijke vragen ingediend omtrent inburgering. Lees hier verder.

D66 Emmen heeft tevergeefs alles op alles gezet om het plan voor schoolzwemmen in Emmen te redden. Lees hier het verslag van fractievoorzitter Joey Koops.

Steun de campagne van D66 Drenthe voor schone lucht, een schone bodem en schoon water!

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 12 januari 2023 is onder andere gesproken over twee moties aangaande het asielbeleid. Lees hier de reactie van fractievoorzitter Joey Koops.

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 12 januari 2023 is gesproken over het uitvoeringsplan veiligheid en het jaarplan politie. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Joey Koops.

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 12 januari 2023 heeft Joey Koops rondvragen gesteld over Carbidschieten en het basisinkomen.

Wij kijken terug op een bewogen en productief jaar en wij hebben vooral veel zin om ook in het nieuwe jaar weer voor u aan de slag te gaan!

D66 Emmen heeft tevergeefs alles op alles gezet om het plan voor schoolzwemmen in Emmen te redden. Lees hier het verslag van fractievoorzitter Joey Koops.

Steun de campagne van D66 Drenthe voor schone lucht, een schone bodem en schoon water!

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 12 januari 2023 is onder andere gesproken over twee moties aangaande het asielbeleid. Lees hier de reactie van fractievoorzitter Joey Koops.

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 12 januari 2023 is gesproken over het uitvoeringsplan veiligheid en het jaarplan politie. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Joey Koops.

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 12 januari 2023 heeft Joey Koops rondvragen gesteld over Carbidschieten en het basisinkomen.

Wij kijken terug op een bewogen en productief jaar en wij hebben vooral veel zin om ook in het nieuwe jaar weer voor u aan de slag te gaan!

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Joey Koops rondom de begroting 2023 in tweede termijn en de stemuitslag voor een motie voor permanente hard- en looproutes.

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Joey Koops rondom de begroting 2023.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 2022 is gesproken over de nieuwe Woonvisie. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Joey Koops.

De gemeenteraadsfractie van D66 Emmen heeft op 27 oktober 2022 vragen tijdens het vragenhalfuur gesteld omtrent de aanpak van racisme, discriminatie en gelijkwaardigheid in Emmen.

Bij de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 2022 heeft D66 Emmen twee moties (mee-)ingediend.

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 13 oktober 2022 is gesproken over een motie van GroenLinks omtrent de stedenband met Shangluo. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Joey Koops.

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Joey Koops rondom de begroting 2023 in tweede termijn en de stemuitslag voor een motie voor permanente hard- en looproutes.

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Joey Koops rondom de begroting 2023.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 2022 is gesproken over de nieuwe Woonvisie. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Joey Koops.

De gemeenteraadsfractie van D66 Emmen heeft op 27 oktober 2022 vragen tijdens het vragenhalfuur gesteld omtrent de aanpak van racisme, discriminatie en gelijkwaardigheid in Emmen.

Bij de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 2022 heeft D66 Emmen twee moties (mee-)ingediend.

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 13 oktober 2022 is gesproken over een motie van GroenLinks omtrent de stedenband met Shangluo. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Joey Koops.

Toont 24 van 62