Schriftelijke vragen omtrent Schoonebeek

Op grond van artikel 7.1 van het ‘Reglement van Orde
gemeenteraad Emmen 2024′ kunnen gemeenteraadsfracties in Emmen schriftelijke vragen indienen bij het college van B&W.

D66 Emmen heeft de volgende schriftelijke vragen ingediend omtrent het teleurstellende advies van het college aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de vergunningsaanvraag voor afvalwaterinjectie in Schoonebeek.

Schriftelijke vragen

Beeld: D66 Emmen

Beeld: D66 Emmen

Beeld: D66 Emmen