Martine Stulp

Martine Stulp - Beeld: Eigen foto

Sinds maart 2021 zit ik in de steunfractie van D66 Emmen. Mijn doel hiermee was ten eerste om als geïnteresseerde inwoner betrokken te raken bij de gemeentepolitiek, om als achterban (namens inwoners) te fungeren en om als vrijwilliger een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeente Emmen, volgens de visie van D66.

  • 47 jaar
  • Emmerhout

Tijdens het volgen van de Leergang Politieke Vaardigheden (april-mei 2021), raakte ik zo geboeid door de kunst van het debatteren en het vinden van allerlei wegen naar meer invloed, dat ik enorm gemotiveerd ben geraakt om me te kandideren

Een andere gebeurtenis die aan deze motivatie bijdroeg, was het artikel dat NRC op 5 maart jl. publiceerde over de kansenongelijkheid van kinderen in de gemeente Emmen. Als bevlogen onderwijsmens met een grote interesse voor leiderschap liet dit onderwerp me niet meer los. Allereerst omdat iedereen de kans zou moeten krijgen om zich binnen alle mogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, maar ook vanwege het negatieve “stigma”dat de gemeente
hiermee in de media krijgt toebedeeld.

Ik wil me er erg graag voor inzetten om de kansenongelijkheid in Emmen te verkleinen. Allereerst door te onderzoeken welke factoren deze ongelijkheid veroorzaken en in gesprek te gaan in het onderwijsveld, om vervolgens de informatie te kunnen gebruiken in de gemeenteraad. Naast dit thema, wil ik als positief en kritisch ingesteld persoon erg graag een grote steen bijdragen aan een groene, sociale en inclusieve samenleving binnen onze gemeente. Een gemeente waar we open staan voor verandering, waar sport en cultuur belangrijk zijn en waar alle bewoners gehoord worden en meetellen