Schriftelijke vragen omtrent het gebiedsproces Schoonebeek

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad in Emmen kunnen gemeenteraadsfracties in Emmen schriftelijke vragen indienen bij het college van B&W. D66 Emmen heeft de volgende schriftelijke vragen ingediend omtrent het gebiedsproces in Schoonebeek rondom de afvalwaterinjectie.

Schriftelijke vragen

Beeld: D66 Emmen

Beeld: D66 Emmen