Koningsdag. In Emmen. Moeten we dat wel willen?

Wat D66 betreft: Ja! Emmen verdient het.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 januari 2024 is o.a. gesproken over de begroting voor Koningsdag. Een gevoelig onderwerp, ook zeker voor D66. De coalitiepartijen en enkele andere partijen leken zelfs aan te sturen op een tegenstem (al bleek dat een bühne-verhaal, dat de media desondanks gretig heeft opgepakt). Toch hebben wij wél volmondig ja gezegd. Niet omdat wij een uitgesproken voorstander zijn van het Koningshuis. Wel omdat wij vinden dat Emmen het verdient.

Lees hieronder de eerste en tweede termijn van fractievoorzitter Joey Koops.

Eerste termijn

“Ondanks dat D66 de partij van de eindeloze nuance is, hebben wij over het algemeen wel heldere standpunten over de besluitpunten die ons worden voorgelegd. Immers, ook de middenweg heeft een eindpunt, en ook met het grijs tussen zwart en wit kun je uiteindelijk een oplossing inkleuren. Mijn fractie, en in bredere zin ook mijn partij, heeft daarentegen een wat ingewikkelde relatie met het Koningshuis. Een relatie die ik graag iets wil toelichten, als onderbouwing voor ons standpunt over Koningsdag in Emmen en het budget dat daarvoor gevraagd wordt.
 
D66 wil de ceremoniële waarde van het Koningschap behouden, zo een minieme meerderheid bij een van onze laatste congressen heeft uitgesproken, maar wij zien geen waarde in de politieke rol die de Koning nog steeds bij wet vervult. Daarnaast zien wij ook graag dat het inkomen van de Koning wordt bijgesteld en dat de Koning, net als alle andere Nederlanders, belasting en sociale premies betaalt. En dat laatste, een behandeling net als alle andere Nederlanders, is voor ons een belangrijk principe. D66, als sociaalliberale partij, streeft naar een vrije en rechtvaardige samenleving waarin mensen, alle mensen, in vrijheid hun eigen keuzes kunnen maken. Niet alleen over hun eigen leven, maar ook over de vraag hoe we, met elkaar, samenleven.
 
Maar wat betekent dit alles dan voor Koningsdag in Emmen?
 
Als fractie hebben we besloten om het concept Koningsdag aan te vliegen als een visitekaartje voor Emmen, in plaats van als een feestje voor een familie die nooit in vrijheid heeft kunnen kiezen voor de invulling van hun leven en waarover onze inwoners bovendien ook nooit in vrijheid hebben kunnen besluiten. En dat stemt ons een stuk positiever over het besluit dat voorligt.
 
Met dank aan de provincie Drenthe hebben we de kans om voor 1.3 miljoen euro aan tienduizenden mensen Emmen te laten zien, en om nog eens miljoenen andere mensen, via beeldverbinding of via een later bezoek aan onze gemeente, mee te laten genieten. En dat is een unieke kans. Wel vinden wij het jammer dat het college niet duidelijker in beeld heeft kunnen brengen wat nou precies de verwachte opbrengsten zijn, ook in de nasleep, want het gaat wat ons betreft nog te veel en te vaak enkel over de kosten. Ook hadden wij graag een duidelijker beeld gezien van hoe nou precies op een lokale manier invulling wordt gegeven aan het programma en wat daarin de lokale bijdrage is, want er zijn naast de gemeente natuurlijk veel meer partijen die een bijdrage doen. We horen graag hoe het college deze vraagstukken de komende maanden gaat aanvliegen. Daarbij past wat ons betreft ook een duidelijkere uitleg over hoe de schatting van de kosten toch een stuk te laag heeft kunnen zijn, want dat had een deel van het negatieve sentiment dat zo af en toe voorbij komt, wat ons betreft kunnen voorkomen.
 
Voorzitter, in het kort. D66 gunt onze gemeente en onze inwoners van harte de kans om zoveel mogelijk mensen te laten zien waar onze trots uit bestaat en waarom wij ons zo kunnen vinden in het ‘hier kom ik weg’. Wij gunnen Emmen dit visitekaartje. Wij hopen daarentegen wél dat de maatschappelijke twijfel over de kosten van dit visitekaartje ten opzichte van de vele oplossingen die nog te vinden zijn in onze gemeente, wat ons betreft een hele logische twijfel die even zo goed ook een duidelijk antwoord heeft, ook een onderdeel wordt van het uiteindelijke programma. Maar tot zover de laatste nuance!”

Tweede termijn

“Een half uur [de fractie van Wakker Emmen had om een pauze van een half uur verzocht voor overleg] was gelukkig lang genoeg om bij te komen van de, voor ons toch niet vaak geziene of gehoorde, uitgesproken reacties van de coalitiepartijen. Het is opvallend dat juist bij dit onderwerp er zo’n stevige discussie wordt gevoerd. Wij zouden het in ieder geval jammer vinden als wij, als raad, onze oren te veel laten hangen naar negatieve sentimenten en wat ons betreft is het aangetrokken boetekleed, een maatje te groot.

Daarentegen, volgens ons is het juist onze plicht en onze uitdaging om uit te leggen, te betrekken, te motiveren en om, natuurlijk binnen de grenzen van fatsoenlijk bestuur, uit te dagen en te groeien. D66 kijkt in ieder geval liever vooruit, dan over onze schouder. De tweede termijnen, bijna zonder uitzondering, stemmen ons in dat kader gelukkig een stuk positiever.

Wij zouden dan ook willen voorstellen dat na vandaag de instelling, van ons als gezamenlijk gemeentebestuur, wordt omgeslagen van ‘kan minder’ naar ‘kon minder’. Het proces heeft wellicht geen schoonheidsprijs verdient, maar Emmen verdient dat wel. Dus laten we ons daar voor gaan inzetten, beginnende met de komende persconferentie waar we onze inwoners ook meteen gaan uitleggen hoeveel dit visitekaartje ons gaat opbrengen, nu we het over de kosten hebben gehad.”