Schriftelijke vragen omtrent de dalende vaccinatiegraad

Op grond van artikel 7.1 van het ‘Reglement van Orde
gemeenteraad Emmen 2024′ kunnen gemeenteraadsfracties in Emmen schriftelijke vragen indienen bij het college van B&W.

D66 Emmen heeft de volgende schriftelijke vragen ingediend omtrent de dalende vaccinatiegraad en onze zorgen daaromtrent.

Schriftelijke vragen

Beeld: D66 Emmen