Bouwen aan ruimte voor inwoners om mee te doen

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

Een betrouwbare gemeente neemt haar burgers wat D66 betreft zo veel mogelijk mee in haar besluitvormingsproces. Op deze manier kunnen fouten worden voorkomen en biedt de gemeente zoveel mogelijk de ruimte om mee te kijken. Wij zien kansrijke mogelijkheden voor meer transparantie.

Wil je toekomstbestendig beleid maken? Betrek dan juist de generatie van de toekomst. D66 wil dat jongeren een prominentere rol krijgen in de toetsing van beleid met impact op de toekomst . Denk aan thema’s als wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid: het perspectief van jongeren is daarbij onmisbaar. De gemeente moet de jongerenraad een prominentere rol geven, ook in samenspraak met de gemeenteraad.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, een belangrijk gegeven waar de lokale democratie zich bewust van moet zijn. Zonder mensen mee te nemen zal de gemeente Edenaren van zich vervreemden. Het betrekken van burgers en het inrichten van participatie kan op veel verschillende manieren. Binnen de omgevingswet is straks veel meer ruimte voor participatie, maar de gemeente moet hier meer over in gesprek met de burgers. Wat D66 betreft haalt de gemeente actief ideeën op over hoe de samenwerking met inwoners kan worden vormgegeven. Zo werken we richting een meer gedragen participatieaanpak.

We moeten in Ede de kloof tussen politiek en burger verkleinen. Dat kan door als gemeente actief werk te maken van echte inspraak, met participatie als vast onderdeel van beleid en met de wil echt te luisteren.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.