Inspraak: niet horen maar luisteren

We moeten in Ede de kloof tussen politiek en burger verkleinen. Dat kan door als gemeente actief werk te maken van echte inspraak, met participatie als vast onderdeel van beleid en met de wil echt te luisteren.

D66 wil dat de raad hoorzittingen organiseert voorafgaand aan wethouders -benoemingen

We moeten altijd blijven nadenken over de manier waarop we lokaal bestuur inrichten. De tijd staat niet stil; de democratie ook niet. Hoe kunnen we de band tussen burger en politiek versterken? Een concreet voorstel is om na het bereiken van een collegeakkoord, de nieuwe wethouders in een hoorzitting te presenteren en te bevragen.

Inwoners moeten ook een raadgevend referendum kunnen aanvragen

D66 wil een initiatiefrecht voor Edenaren om een raadgevend referendum aan te vragen. Op deze manier versterken we de lokale democratie. Met het invoeren van het raadplegend referendum heeft Ede een eerste stap gezet, maar D66 gaat graag nog een stap verder.

D66 wil de mogelijkheid van een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling voorleggen aan inwoners

Er is al jaren veel discussie over een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod en ook in Ede komt een verbod dichterbij. Om bewoners optimaal bij deze discussie te betrekken, pleit D66 voor een raadplegend referendum, waarbij partijen zich committeren aan de uitkomst. Belangrijk is om vooraf duidelijke spelregels af te spreken, bijvoorbeeld over de drempel voor geldigheid en de plek van dorpen en wijken tegen over van het geheel.