Verminder het gebruik van grondstoffen

Heide op de Veluwe. Beeld: Unsplash

We willen dat Edenaren minder grondstoffen gebruiken en circulaire producten kopen. Dat betekent dat producten zo ontwerpen zijn, dat je alle materialen kan hergebruiken nadat ze gebruikt zijn. We willen een duurzaam gedragsverandering stimuleren.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.