Zo wil D66 Ede werken voor het klimaat

Het klimaat kan niet langer wachten. D66 wil nu handelen om de gemeente en de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties. De lucht in Ede is sterk vervuild en moet schoner voor onze gezondheid. D66 wil dat Ede niet achterloopt, maar juist voorop voor het klimaat. Zo kunnen we zorgen dat iedereen kan profiteren van een nieuwe, groene economie. Dit zijn onze speerpunten:

1. Haal de klimaatdoelen

Binnen Europa staat Nederland onderaan wat betreft duurzame energie. Binnen Nederland loopt Ede achter qua doelstellingen. D66 wil daarmee stoppen en zorgen dat we in ieder geval onze doelen gaan halen. Anders blijven we afhankelijk van gas uit Groningen of Rusland of vervuilende kolencentrales. Daarbij zetten we vol in voor zonnepanelen op daken. Maar we willen ook ruimte bieden aan windenergie en andere vormen van zonne-energie, waarbij we rekening houden met omwonenden.

2. Minder fijnstof in de Edese lucht

De Edese lucht bevat één van de hoogste concentraties fijnstof van heel Nederland. D66 vindt dat onacceptabel, omdat dit schadelijk is voor de gezondheid van Edese inwoners. De lucht in Ede moet schoner. Daarom wil D66 vervuilende vrachtwagens en bestelbusjes gaan weren uit Ede. Ook willen we kritisch kijken naar de uitstoot van fijnstof in de landbouw, door houtstook en door biomassacentrales. D66 investeert in houtwallen, heggen en andere “groene aders”, waarmee we de natuur versterken.

3. Werken aan energiebesparing

De groenste energie is de energie die je niet hoeft te gebruiken. Daarom wil D66 meer voorlichting en ondersteuning voor inwoners en bedrijven om samen te werken aan energiebesparing. Bijvoorbeeld door betere isolatie en minder watergebruik. Zo werken we aan het klimaat én lagere rekeningen voor Ede. We stimuleren hergebruik en tweedehandswinkels.

4. Pak de stikstofcrisis aan

Op de Veluwe zien we de directe gevolgen van een te hoge stikstofuitstoot. De biodiversiteit en kwaliteit van onze natuur gaat achteruit. Tegelijkertijd zet het een rem op broodnodige woningbouwprojecten, terwijl elders één landbouwbedrijf vele malen meer stikstof uitstoot. Daarom wil D66 strenge handhaving op uitstoot, uitkoop van zogenaamde piekbelasters faciliteren en niet meewerken aan uitbreidingen in de landbouw die het stikstofprobleem nóg groter maken. Zo pakken we de stikstofcrisis aan.

5. Geen laagvliegroutes van Lelystad Airport

D66 Ede verzet zich fel tegen laagvliegroutes als gevolg van opening van Lelystad Airport. Voor D66 is herindeling van het luchtruim noodzakelijk voordat het vliegveld opengaat. Daarnaast mag het vliegveld alleen open als daardoor ook echt vluchten verplaatsen vanaf Schiphol Airport en niet ten behoeve van nieuwe groei.