Onze plannen voor het Edese onderwijs

Veel kinderen groeien in Ede op met ongelijke kansen in het leven. Om gezond en veilig op te groeien. Of de kans op een goede opleiding. Onderwijs zou die motor moeten zijn voor kansengelijkheid. Daarom wil D66 investeren in het beste onderwijs voor álle kinderen. Dit zijn onze speerpunten om dat te veranderen:

1. Een rijke schooldag voor ieder kind

Het verschil in kansen tussen kinderen ontstaat vooral na schooltijd. Voor kinderen die in armoede opgroeien, is cultuur, sport of huiswerkbegeleiding buiten bereik. D66 wil dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Daarom pleiten wij voor een rijke schooldag voor ieder kind. Met meer tijd en ruimte voor cultuur, sport of huiswerkbegeleiding door vakkundige mensen. Gelukkig staan in het Regeerakkoord veel investeringen om dat waar te maken. D66 wil dat de gemeente ook meewerkt door sport- en cultuurverenigingen te verbinden met scholen.

2. Toponderwijs verdient een goed klaslokaal

Het beste onderwijs verdient de beste omgeving. Een goed, groen en gezond schoolgebouw. De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwbouw van verouderde scholen. D66 wil dat Ede daar voldoende geld voor vrijmaakt. De afgelopen jaren gebeurde dat niet. De gemeente schoof noodzakelijke investeringen vooruit. D66 wil daar verandering in brengen. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk een gezond en goed geventileerd klaslokaal is. Ook willen we schoolgebouwen verduurzamen zodat scholen hun geld kunnen besteden aan goed onderwijs in plaats van de energierekening.

3. Voldoende openbaar onderwijs

Te veel kinderen groeien in Ede gescheiden van elkaar op. Daarom wil D66 overal voldoende openbaar onderwijs. Kinderen van verschillende achtergronden willen we met elkaar in contact laten om vooroordelen te voorkomen. D66 wil dat een religieuze achtergrond geen reden kan zijn voor scholen om kinderen te weigeren.

4. Samenwerking tussen school en opvang

D66 wil toe naar gratis kinderopvang voor iedereen. Kinderopvang is nu nog vaak erg duur voor ouders. Met gratis kinderopvang schaffen we de kinderopvangtoeslag af en zorgen we dat ouders de ruimte hebben om werk en zorgtaken eerlijk te verdelen. Daarom wil D66 dat we in Ede meer ruimte bieden aan scholen, kinderopvang en BSO om samen te werken. Bijvoorbeeld door dit in één gebouw samen te voegen.

5. Thuis op school

Ieder kind moet zich thuis voelen op school, ongeacht geslacht, geloof, etniciteit, seksualiteit of genderidentiteit. Dit geldt ook voor passend onderwijs voor laag- en hoogbegaafden. We gaan dus hard aan de slag met de plannen uit onze initiatiefnota Regenbooggemeente.