Onderwijs: ruim baan voor talentontwikkeling

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten. D66 staat ervoor dat iedereen zijn potentieel kan ontwikkelen.

D66 wil een ‘rijke schooldag’ voor ieder kind in Ede

D66 wil een ‘rijke schooldag’ voor ieder kind in Ede. Ieder kind heeft andere interesses, een andere startpositie en andere kansen. Tijdens ‘de rijke schooldag’ is er wat D66 betreft voor ieder kind de mogelijkheid om bezig te zijn met sport, cultuur, techniek en natuur. Zo ontdek je als kind wat je hart sneller doet kloppen. Met een rijke schooldag krijgen scholieren tijdens en na school meer kansen gezonde en maatschappelijk betrokken Edenaren te worden. Waar mogelijk moet de gemeente dit bevorderen om vraag en aanbod bij elkaar brengen. Zo kunnen sportverenigingen, culturele instellingen en natuurorganisaties in contact gebracht worden met scholen zodat zij samen kunnen kijken naar de mogelijkheden tot samenwerking.

Studenten als cruciaal onderdeel van een Ede dat leeft

Studenten moeten zich tijdens en na hun studie thuis voelen in Ede. Ze vormen een bron van kennis voor bedrijven en instellingen in de regio, verlevendigen het uitgaansleven en zijn vaak starter van nieuwe (maatschappelijke) ondernemingen. Ede moet met een brede visie kijken naar de aantrekkelijkheid voor studenten: denk aan culturele activiteiten, evenementen en voldoende studentenwoningen. Er moeten meer plekken zijn om rustig te studeren: ruimere openingstijden van Cultura in tentamen- en examenperiodes zijn hierin een mogelijkheid. Het aanbod van leer- en stageplekken moet groter worden; de gemeente kan dit stimuleren bij netwerken, ondernemerskringen en via bedrijfsbezoeken.

Maatschappelijk betrokken onderwijs met de leraar aan het roer

Stimuleer dat onderwijs een sterke link heeft met de maatschappij, met de leraar aan het roer. Zowel binnen het basis- als voortgezet onderwijs is het belangrijk dat vakken een link hebben met maatschappelijke thema’s, zodat kinderen en jongeren betrokken en bevlogen jongvolwassenen kunnen worden. Daarvoor is het wat D66 betreft belangrijk dat leraren zo veel mogelijk de ruimte krijgen om deze maatschappelijke betrokkenheid op te zoeken.

Diversiteit in en van scholen moeten we bewaken

Ieder kind moet op school zichzelf kunnen zijn en zijn/haar eigen ontwikkeling door kunnen maken, ongeacht geslacht, geloof, etniciteit, seksualiteit of genderidentiteit. Dit geldt ook voor passend onderwijs voor laag- en hoogbegaafden en acceptatie van kinderen ongeacht hun achtergrond. Wat D66 betreft wordt er strak toezicht gehouden op het aanbod en de toegankelijkheid van het onderwijs in Ede. Zo garanderen we ieder kind een passende vorm van onderwijs.

Voorkom achterstanden en ontwikkel integrale kindcentra

D66 wil dat de gemeente en basisscholen onderzoeken hoe integrale kindcentra (school, muziek, sport en buitenschoolse opvang) kunnen worden ontwikkeld. Voor veel kinderen is groep 1 van het basisonderwijs te laat om (taal)vaardigheden nog op te pikken. Daarom wil D66 investeren in onderwijs voor peuters met een achterstand. Door scholen en buitenschoolse opvang/activiteiten verder te integreren hopen we op meer gelijke kansen tussen kinderen om zich te ontwikkelen en zichzelf te kunnen ontdekken.

Duurzame en gezonde schoolgebouwen als basis voor goed onderwijs

Een goed gebouw is een voorwaarde voor goed onderwijs en een belangrijke taak van de gemeente. We willen dat schoolgebouwen duurzaam zijn, met een prettig en gezond binnenklimaat. Wat D66 betreft investeren we in de verduurzaming van schoolgebouwen, zodat onderwijsgeld kan gaan naar

beter onderwijs in plaats van de energierekening. D66 wil niet inleveren op de geplande investeringen in de Edese schoolgebouwen uit het Strategisch Huisvestingsplan.