Henk Kohsiek

Beeld: Gertjan van Ginkel

Henk Kohsiek

  • 70 jaar
  • Deil
  • Ede

Ik ben Henk Kohsiek, woon sinds bijna 20 jaar in Ede, geboren aan de dijk van de Linge, opgegroeid in de Bommelerwaard, middelbare school in Den Bosch en gestudeerd op de Technische Universiteit in Delft (weg- en waterbouwkunde/civiele techniek). Al met al heb ik 30 jaar in Delft gewoond op mooie plekken maar de natuur en de rust van Gelderland bleven trekken. Daarom besloten wij met onze toen nog jonge kinderen te vertrekken uit de Randstad. Mijn lief Angela vond werk op de Vossenvelde Mavo in Bennekom als docent Engels en zo werd Ede en omgeving zoekgebied voor onze woonwensen. Inmiddels wonen we al weer bijna 20 jaar in Ede-Oost en geen dag spijt van de verhuizing. Wandelen, mountainbiken, fietsen, we doen het allemaal met grote regelmaat.

Na mijn afstuderen heb ik gewerkt bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en opvolgers, in de sfeer van wetgeving, subsidiëring spoorwegen, infrastructuurplanning (weg, water, rail, lucht) als beleidsmaker en leidinggevende. Ook heb ik een tijd bij een interimmanagement bureau gewerkt voor en door de (rijks-)overheid, een zeer interessante tijd bij ministeries van EZ, OCW, Jus (als afdelingshoofd jeugdcriminaliteit bij de Raad v.d. Kinderbescherming), VWS en bij de gemeente Den Haag. Mijn motto als leidinggevende: jullie (de mensen in de afdeling) helpen je werk zo goed mogelijk te doen.

De laatste jaren van mijn werkzame leven waren bij Rijkswaterstaat in Arnhem. Mijn kamergenoot ‘deed’ mijn woonplaats Ede en ik zijn woonplaats Nijmegen, wat betreft te behartigen zaken.

Ik ben nog altijd zeer gemotiveerd voor goed overheidsbestuur. Een onvergetelijke werkactie was een doorlichting van alle wetten en regels van Verkeer en Waterstaat waarbij we de bevindingen en adviezen lieten toetsen door een commissie van twee wijze mannen, onder leiding van Winnie Sorgdrager (toen oud-minister van Jus, zoals bekend). Een relevante uitkomst was bijv. de beperking van de APK-frekwentie die niet meer zozeer door de verkeersveiligheid nodig was maar vooral de werkgelegenheid van garagehouders diende.

Wat ik van anderen meekrijg is dat ik nogal eens zeg “dat kan beter anders”. Vanuit diezelfde optiek ben ik overigens lid geweest van de Rekenkamercommissie van Ede, die adviseert aan de raad. Ons mooiste onderzoek ging over de doeltreffendheid van de bezwarencommissies: voldoen de uitkomsten aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Aanvankelijk vond een deel van de commissie dat dit niet te onderzoeken was maar dat was natuurlijk een extra stimulans het toch te doen. En met succes.

In de Edese politiek ben ik sinds begin 2020 fractievolger. Ik richt mij vooral op onderwerpen in de fysieke leefomgeving, dus zaken als bestemmingsplannen, de Omgevingsvisie Ede 2040, de ruimtelijke plannen van de Arnhem/Nijmegen/FoodValley, verkeer en verkeersveiligheid. Goede besluitvorming is mijn drive, daarom heb ik me bijv. ook ingespannen om de brandweerkazerne Stadspoort open te houden tot de nieuwe kazerne aan de Peppelensteeg klaar is.

De verkeersveiligheid en de beleving daarvan kunnen aanmerkelijk beter door de norm van 50 km/u in de kom te verlagen naar 30 km/u, overal waar geen vrijliggende fietspaden zijn. Daarom: OOK IN EDE 30 DE NORM IN DE KOM!