Kunst en cultuur voor iedereen

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

In onze gemeente blijven de uitgaven aan cultuur achter bij ambities die passen bij een stad als Ede. Daarom zal D66 zich blijvend inzetten voor een stevige culturele sector in Ede. Kunst en cultuur inspireert, ontroert en confronteert.

Op cultureel gebied heeft Ede een mooi aanbod, maar lang niet iedereen komt ermee in aanraking. Ede telt veel kleine musea, 150 buitenkunstwerken, een wereldberoemd museum met beeldentuin, een openluchttheater, een klein theater en een poppodium. Daar moeten we als Ede zuinig op zijn en in blijven investeren.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.